Tillväxtverket

­Kommunicera resultat

Som myndighet är det viktigt att berätta om det vi åstadkommer och den nytta som vi gör.

En enkel modell i fem steg ger stöd i processen att kommunicera resultat.

1. Identifiera – Vad är ett resultat?

2. Samla in – Var hittar vi våra resultat?

3. Paketera och sprid - Hur kommunicerar vi våra resultat?

4. Följ  upp – Vad gav insatsen?

5. Förvalta – Hur säkrar vi kvaliteten?

1. Identifiera

Börja fundera på vad du vill berätta, för vem
och varför, inte på hur det ska presenteras.

 • Vad vill du lyfta och varför?
 • Vem önskar vi ska ta del av resultaten?
 • Vad är av intresse för dem?

Tänk resultat tidigt, helst redan vid uppstart
av en verksamhet.

 • Vilka siffror behövs, och hur ska vi samla in dem?
 • Krävs det att vi följer satsningen under längre tid?
 • Behövs mål och indikatorer? Enkäter?

Att tydliggöra vilket resultat vi önskar, kan påverka utformningen
av insatsen.

2. Samla in

Resultat finns överallt! Exempelvis i undersökningar, statistik, projektuppföljning

3. Paketera och sprid

Utgå ifrån sammanhanget. Kommunicera utmaningen eller behovet:

 • Varför är resultatet viktigt? Vad är samhällsnyttan?
 • Varför genomfördes satsningen?
 • Vad vill vi uppnå på sikt?

Förpacka, i form av artiklar, foton, filmer, infografer, pressinformation och så vidare.

Kanaler
Kombinera flera kanaler (interna och externa). Kom ihåg andra aktörers befintliga kanaler.

Involvera gärna resultat-/projektägare.

Kom ihåg de egna medarbetarna.

Ta hjälp av en kommunikatör!

4. Följ upp

Följ upp hur informationen tagits emot och använts, för att bedöma effekten och om det var ekonomiskt och effektivt.

 • Hur många har tagit del av informationen? (Exempelvis klickat på länk, laddat ner en publikation, sett en film…)
 • Hur upplever mottagarna innehållet? (Exempelvis genom enkel enkät)
 • Har mottagare spridit det vidare? (Exempelvis delat i sociala medier)
  Eller har de gjort något annat som vi önskat?

5. Förvalta

Resultat/goda exempel behöver bytas ut regelbundet. Särskilt viktigt när det finns namngivna personer eller företag. Gör överenskommelser med de personer vi berättar om.