Tillväxtverket

Medarbetar­sidorna

Genom öppna medarbetarsidor på tillvaxtverket.se vill vi visa på öppenhet och transparens kring hur vi löser vårt uppdrag och dela med oss av vår kunskap.

Allmänna handlingar kan publiceras på de öppna medarbetarsidorna. Arbetsmaterial och sekretessbelagt material ska aldrig publiceras på tillvaxtverket.se

Vill du publicera en nyhet eller notis?

Mejla webbgruppen.

När ser jag vad?

På kontoret eller med nätverksuppkoppling

En del innehåll är tillgängligt för oss medarbetare genom att vi är inloggade.
Vi är automatiskt inloggade när de befinner sig inom myndighetens nät (på kontoret eller via check point mobile) och når då allt innehåll.

I mobilen

När du öppnar Medarbetarsidorna i din mobil, och befinner dig på startsidan, syns inte Sök någon (medarbetare), verktygssidor såsom tidredovisningen, driftinformation från IT och nyheter i externa nyhetstjänsten Retriever (pressklipp). Detsamma gäller för externa besökare, de ser inte heller detta.

Enbart i inloggat läge finns följande

  • Facklig information
  • Verktyg/e-tjänster som rör anställning (ex länk till tidrapportering)
  • Interna lediga jobb och kungörelser om tillsatta tjänster
  • Utförlig kontaktinformation till medarbetare
  • Minnesanteckningar från möten
  • Riktlinjer för handläggning av olika typer av stöd
  • Information om it-system och it-utrustning
  • Uppgifter om larm och säkerhet