Tillväxtverket

Diskussions­forumet Yammer

Använd vårt egna sociala forum Yammer. Här kan du diskutera idéer, reflektera kring omvärldsnyheter och efterfråga svar från kollegor. Eller varför inte dela och kommentera en nyhet från medarbetarsidorna?

Diskussionsforumet Yammer fungerar som ett internt Facebook och kompletterar våra medarbetarsidor.

Hur används Yammer bäst?

  • Som ett diskussionsforum där du reflekterar kring olika frågor utifrån din roll på myndigheten.
  • Som ett sätt att uppmärksamma och länka till nyheter och evenemang som ligger på våra externa sidor eller medarbetarsidorna, och kunna kommentera dem.
  • Som en möjlighet att sprida information från andra webbplatser. Kom ihåg att då också meddela Tillväxtverkets omvärldsgrupp som gärna vill fånga upp nyheter som är relevanta för vår myndighet. Mejla omvarlden@tillvaxtverket.se 
    Läs mer om omvärldsgruppens arbete.

Vad bör du tänka på i Yammer?

  • Kom ihåg att om du till exempel berättar om ett nytt uppdrag så nås informationen av många fler om du i stället gör en nyhet på webben, en nyhet som du länkar till. Undvik därför att informera om myndighetsgemensamma händelser och evenemang om de inte redan ligger i kalendariet eller på nyhetssidorna. Mejla nyheten till din ämneskommunikatör.

Tänk på att så mycket information som möjligt ska kunna ligga öppet på Medarbetarsidorna eller externa sidorna så att vi kan visa omvärlden vad vi gör.

Testa Yammer

Du hittar Yammer under meny-fliken Verktyg som "Diskussionsforumet (Yammer)".