Tillväxtverket

Kommunicera internt

Vår interna kommunikation ska stärka oss i arbetet mot gemensamma mål och skapa öppenhet och dialog. Den ska göra att vi känner oss delaktiga och får nya insikter.

Interna kanaler

Förväntan på mig som medarbetare

Minst en gång per dag:

 • Kollar jag nyhetsflödet på Medarbetarsidorna;
 • Öppnar jag navplatsen och kollar flödet för grupper såsom min enhet och avdelning samt primära projekt- och arbetsgrupper.

Löpande:

 • Deltar jag i avdelnings- och enhetsmöten;
 • Tar del av personalinformationen direkt eller inspelat.

Vad vill du göra?

Via Medarbetarsidorna kan du

 • Nå alla våra verktyg och tjänster;
 • Ta del av myndighetsgemensamma nyheter;
 • Hitta praktisk information för mitt arbete, arbetsplats, anställning och för vår styrning.

Via Yammer, Office 365, OneDrive, Office 365-grupp, Public 360 och Nyps kan du

 • Diskutera och nätverka;
 • Arbeta individuellt och samarbeta.

Nyhet på Medarbetarsidorna eller i grupp i Office365?

 • Information till alla = Medarbetarsidorna;
 • Information och dokument till primärt en avdelnings medarbetare = Office365-grupp för avdelningen;
 • Diskussioner, tips och idéer kan med fördel tas i Yammer;
 • Samarbetet i övrigt sker i enhetsgruppr och för arbetsgrupper, projekt och program;
 • Avdelningsgrupper är öppna för alla medarbetare att gå in i. Övriga grupper, exempelvis för enheter, är stängda för andra än medlemmar.

Om våra kommunikationskanaler

Medarbetarsidorna

Genom öppna medarbetarsidor på tillvaxtverket.se vill vi visa på öppenhet och transparens kring hur vi löser vårt uppdrag och delar med oss av vår kunskap.

Medarbetarsidorna, vårt öppna intranät på tillvaxtverket.se, är basen för vår internkommunikation. Merparten av innehållet på sidorna är tillgängligt för externa besökare. Redaktör är kommunikationsavdelningen - mejladress Webbgruppen. Mer om när jag och andra ser vad. 

OBS! Allmänna handlingar kan publiceras på de öppna medarbetarsidorna. Arbetsmaterial och sekretessbelagt material ska aldrig publiceras på tillvaxtverket.se.

Mejl

Vi undviker i möjligaste mån att mejla många och använder med fördel en annan kanal exempelvis en gruppyta. Mer om våra riktlinjer för mejl.

Office 365 / Navplatser

Office 365 är samlingsnamnet för våra digitala ytor för eget arbete och samarbete. I en Office 365-grupp kan du kommunicera, dela dokument, planera arbetet och boka möten med en av gruppens medlemmar. I gruppen kan ni använda Office 365-verktyg såsom Outlook, OneNote, Skype och Yammer och Planner.

Yammer 

Om du vill diskutera och nätverka digitalt med andra på Tillväxtverket gör du det i diskussionsforumet Yammer. En sorts fikarum. Alla kan starta grupper.

Du kan dela innehåll från Medarbetarsidorna till Yammer och kommentera innehållet i Yammer. (Yammerflödet syns på Medarbetarsidorna startsida i inloggat läge.) Gå till Yammer.

Personalinformation

Myndighetsgemensamma informationstillfällen för alla medarbetare. 

Generaldirektören med flera belyser aktualiteter och händelser i vår invärld och omvärld. Livestreamas och kan ses från valfri plats i dator/mobil eller i efterhand via Medarbetarsidorna.
Har du feedback på dessa möten: Synpunkter på formen? Förslag på innehåll? Hör av dig till Kommunikationsavdelningen!

Missade du den senaste livestreamningen? Under Bra att veta på medarbetarsidornas startsida hittar du en nyhet med den senaste personalinformationen.

Möten

På Tillväxtverket finns formella mötesforum utifrån organisationsstrukturen såsom styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte och enhetsmöte. Dessa möten är viktiga för att styrningen av myndigheten samt för att ge den enskilde förståelse för vad som händer i vår organisation, varför det sker och hur det påverkar. Från ledningsgruppens möten skrivs artiklar som publiceras som nyheter på Medarbetarsidorna.

Digitalt stöd för möten utgörs av Office 365-verktyg (exempelvis Skype) och videomötessystemet Starleaf.

Vill du publicera en nyhet eller notis?

Mejla webbgruppen.

Olika visningsalternativ

Via nätverksuppkoppling och i mobilen

På kontoret eller med nätverksuppkoppling

En del innehåll är tillgängligt för oss medarbetare genom att vi är inloggade.
Vi är automatiskt inloggade när man befinner sig inom myndighetens nät (på kontoret eller via check point mobile) och når då allt innehåll.

I mobilen

När du öppnar Medarbetarsidorna i din mobil, och befinner dig på startsidan, syns inte Sök någon (medarbetare), verktygssidor såsom tidredovisningen, driftinformation från IT och nyheter i externa nyhetstjänsten Retriever (pressklipp). Detsamma gäller för externa besökare, de ser inte heller detta.

Via inloggat läge finns följande

 • Facklig information
 • Verktyg/e-tjänster som rör anställning (ex länk till tidrapportering)
 • Interna lediga jobb och kungörelser om tillsatta tjänster
 • Utförlig kontaktinformation till medarbetare
 • Minnesanteckningar från möten
 • Riktlinjer för handläggning av olika typer av stöd
 • Information om it-system och it-utrustning
 • Uppgifter om larm och säkerhet

Kontakt

Jenny Weimerbo, kommunikationschef.
Gabriella Flodén, huvudredaktör medarbetarsidorna.