Tillväxtverket

Kommunicera internt

Vår interna kommunikation ska stärka oss i arbetet mot gemensamma mål och skapa öppenhet och dialog. Den ska göra att vi känner oss delaktiga och får nya insikter.

Förväntan på mig som medarbetare

Minst en gång per dag

  • kollar jag nyhetsflödet på Medarbetarsidorna
  • öppnar jag navplatsen och kollar flödet för grupper såsom min enhet och avdelning samt primära projekt- och arbetsgrupper.

Löpande:

  • deltar jag i avdelnings- och enhetsmöten
  • tar del av personalinformationen direkt eller inspelat.

Vad vill du göra?

Vad till var

Nyhet på Medarbetarsidorna eller i grupp i Office365?

Information till alla = Medarbetarsidorna

Information och dokument till primärt en avdelnings medarbetare = Office365-grupp för avdelningen

Medarbetarsidorna vs Office365

Diskussioner, tips och idéer kan med fördel tas i Yammer.

Samarbetet i övrigt sker i enhetsgrupper och för arbetsgrupper, projekt, program.

Avdelningsgrupper är öppna för alla medarbetare att gå in i. Övriga grupper, exempelvis för enheter, är stängda för andra än medlemmar.

Om våra kommunikationskanaler

Medarbetarsidorna

Medarbetarsidorna, vårt öppna intranät på tillvaxtverket.se, är basen för vår internkommunikation. Merparten av innehållet på sidorna är tillgängligt för externa besökare. Redaktör är kommunikationsavdelningen - mejladress Webbgruppen. Mer om när jag och andra ser vad.

Mejl

Vi undviker i möjligaste mån att mejla många och använder med fördel en annan kanal exempelvis en gruppyta. Mer om våra riktlinjer för mejl.

Office 365 / Navplatser

Office 365 är samlingsnamnet för våra digitala ytor för eget arbete och samarbete. I en Office 365-grupp kan du kommunicera, dela dokument, planera arbetet och boka möten med en gruppens medlemmar. I gruppen kan ni använda Office 365-verktyg såsom Outlook, OneNote, Skype och Yammer och Planner.

Yammer 

Om du vill diskutera och nätverka digitalt med andra på Tillväxtverket gör du det i diskussionsforumet Yammer. En sorts fikarum. Alla kan starta grupper.

Du kan dela innehåll från Medarbetarsidorna till Yammer och kommentera innehållet i Yammer. (Yammerflödet syns på Medarbetarsidorna startsida i inloggat läge.)

Gå till Yammerlänk till annan webbplats

Personalinformation

Informationstillfälle för alla medarbetare där bland andra generaldirektören belyser aktualiteter och händelser i vår invärld och omvärld. Livestreamas och kan ses från valfri plats i dator/mobil eller i efterhand via Medarbetarsidorna. Redaktör är kommunikationsavdelningen.

Möten

På Tillväxtverket finns formella mötesforum utifrån organisationsstrukturen såsom styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte och enhetsmöte. Dessa möten är viktiga för att styrningen av myndigheten samt för att ge dem enskilde förståelse för vad som händer i vår organisation, varför det sker och hur det påverkar. Från ledningsgruppens möten skrivs artiklar som publiceras som nyheter på Medarbetarsidorna.

Digitalt stöd för möten utgörs av Office 365-verktyg (exempelvis Skype) och videomötessystemet Starleaf.

Kontakt

Jenny Weimerbo, tf Kommunikationschef
Johanna Bohlin, redaktör medarbetarsidorna. (Webbärenden mejlas till webbgruppen.)