Tillväxtverket

Kommunicera internt

Vår interna kommunikation ska stärka oss i arbetet mot gemensamma mål och skapa öppenhet och dialog. Den ska göra att vi känner oss delaktiga och stolta, får nya insikter och delar kunskap.

Förväntan på mig som medarbetare

Minst en gång per dag

  • kollar jag nyhetsflödet på Medarbetarsidorna
  • öppnar jag Office 365-grupper för min enhet, avdelning och primära projekt- och arbetsgrupper. (Tips: Lägg som favorit på Medarbetarsidorna.)

Dessutom:

  • deltar jag i avdelnings- och enhetsmöten
  • tar del av personalinformationen direkt eller inspelat.

Vad vill du göra?

Vad till var

Våra kommunikationskanaler

Medarbetarsidorna

Medarbetarsidorna, vårt öppna intranät på tillvaxtverket.se, är basen för vår internkommunikation. Merparten av innehållet på sidorna är tillgängligt för externa besökare. Redaktör är kommunikationsavdelningen - mejladress Webbgruppen. Mer om när jag och andra ser vad.

Mejl

Vi undviker i möjligaste mån att mejla många och använder med fördel en annan kanal.
Mer om våra riktlinjer för mejl.

Office 365-grupp

Office 365 är samlingsnamnet för våra digitala ytor för eget arbete och samarbete. I en Office 365-grupp kan du kommunicera, dela dokument, planera arbetet och boka möten med en gruppens medlemmar. I gruppen kan ni använda Office 365-verktyg såsom Outlook, OneNote, Skype och Yammer och Planner. Det finns grupper för ämnen och team (grön loggan) men också organisatoriska för alla enheter och avdelningar (blå logga).

Medarbetarsidorna vs Office365

Yammer 

Om du vill diskutera och nätverka digitalt med andra på Tillväxtverket gör du det i diskussionsforumet Yammer. En sorts fikarum. Alla kan starta grupper.

Du kan dela innehåll från Medarbetarsidorna till Yammer och kommentera innehållet i Yammer. (Yammerflödet syns på Medarbetarsidorna startsida i inloggat läge.)

Gå till Yammerlänk till annan webbplats

Personalinformation

Informationstillfälle för alla medarbetare där bland andra generaldirektören belyser aktualiteter och händelser i vår invärld och omvärld. Livestreamas och kan ses från valfri plats i dator/mobil eller i efterhand via Medarbetarsidorna. Redaktör är kommunikationsavdelningen.

Möten

På Tillväxtverket finns formella mötesforum utifrån organisationsstrukturen såsom styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte och enhetsmöte. Dessa möten är viktiga för att styrningen av myndigheten samt för att ge dem enskilde förståelse för vad som händer i vår organisation, varför det sker och hur det påverkar. Från ledningsgruppens möten skrivs artiklar som publiceras som nyheter på Medarbetarsidorna.

Digitalt stöd för möten utgörs av Office 365-verktyg (exempelvis Skype) och videomötessystemet Starleaf.

Kontakt

Jenny Weimerbo, tf Kommunikationschef
Johanna Bohlin, redaktör medarbetarsidorna. (Webbärenden mejlas till webbgruppen.)