Tillväxtverket

Kommunicera internt

Vår interna kommunikation ska stärka chefer och medarbetare i arbetet mot gemensamma mål och skapa öppenhet och dialog.

En vägvisare

Jag vill:

Vad vill du göra?


Ta del av myndighetsgemensamma nyheter

Medarbetarsidorna
Personalinformationen


Diskutera och nätverka

Yammer och möten (Skype, video)

Samarbeta i arbetsgrupp eller avdelning/enhet

Office 365 (OneDrive, Grupper i Sharepoint med mera)


Nå alla våra verktyg och tjänster

Medarbetarsidorna


Hitta information för mitt arbete, min arbetsplats, min anställning eller hur vi styrs

Medarbetarsidorna

Om våra kommunikationskanaler

Medarbetarsidorna

Medarbetarsidorna, vårt öppna intranät på tillvaxtverket.se, är basen för vår internkommunikation: Alla medarbetare har tillgång till det

På Medarbetarsidorna hittar du myndighetsövergripande information som du behöver för ditt arbete och nyheter och aktualiteter som berör många medarbetare. Det är också en ingång för att nå myndighetens digitala verktyg och tjänster. Merparten av innehållet på sidorna är tillgängligt för externa besökare.

Mer om Medarbetarsidorna.

Personalinformation

Informationstillfälle för alla medarbetare där bland andra generaldirektören belyser aktualiteter och händelser i vår invärld och omvärld. Livestreamas och kan ses från valfri plats i dator/mobil eller i efterhand via Medarbetarsidorna.

Mer om personalinformationen.

Yammer 

Om du vill kommunicera med andra på Tillväxtverket kan du göra det i diskussionsforumet Yammer. Det fungerar som ett internt Facebook där olika grupper skapas utifrån olika intressen.

Du kan dela innehåll från Medarbetarsidorna till Yammer och där kommentera. (Yammerflödet syns på Medarbetarsidornas förstasida i inloggat läge.)

Mer om Yammer
Gå till Yammerlänk till annan webbplats

Möten

På Tillväxtverket finns formella möten utifrån organisationsstrukturen såsom styrelsemöte, ledningsgruppsmöte, avdelningsmöte och enhetsmöte. Dessa möten är viktiga för att styrningen av myndigheten samt för att ge dem enskilde förståelse för vad som händer i vår organisation, varför det sker och hur det påverkar. Från ledningsgruppens möten skrivs sammanfattningar som publiceras som nyhet på Medarbetarsidorna.

Vi möts förstås också i andra former av möten och samtal.

Digitalt stöd för möten utgörs av Office 365-verktyg (exempelvis Skype) och videokonferens.

Mejl

I möjligaste mån ska vi undvika att mejla många. Använd någon annan kanal såsom Medarbetarsidorna.

Mer om våra riktlinjer för mejl.

Office 365

Office 365 är samlingsnamnet för våra digitala ytor för eget arbete och samarbete. Det är en verktygslåda med program som Word, Excel, PowerPoint, Skype, Outlook och OneNote, men även OneDrive, Planner och Sharepoint (grupper).

I en Office 365-grupp kan du kommunicera, dela dokument, planera arbetet och boka möten med en gruppens medlemmar. I gruppen använder ni tjänster som SharePoint,OneDrive, Yammer, Planner, OneDrive och Skype. Mer om samarbete och Office 365-grupper.

Kontakt

Jenny Weimerbo, internkommunikationsansvarig