Tillväxtverket

Specifikt för webbtexter

När man skriver för webben är det extra viktigt att skriva effektivt, kort och konkret, så att texten även går att läsa på en mobil enhet. Du behöver också sökoptimera din text. Här får du tips och råd!

Effektiva meningar och ord

Här får du tips om hur du skapar effektiva meningar som är lätta att förstå.

Skriv ur läsarnas perspektiv

Läsarna vill veta vad som gäller för dem, inte hur Tillväxtverket arbetar. Skriv alltså ur läsarnas perspektiv.

  • Exempel: Du kan få stöd … i stället för Vi ger stöd …

Tala direkt till läsaren

Använd du-tilltal eller direkta uppmaningar.

  • Exempel: Ansök senast den 15 april. Du kan fylla i blanketten på skärmen.

Tala om vem som gör något

Tala alltid om vem som gör något i texten.

  • Exempel: Tillväxtverket och länsstyrelserna samråder regelbundet.

Sätt det viktigaste verbet tidigt i meningen

Verbet är viktigt i meningen, och bör därför komma tidigt.

  • Exempel: Vi vet att stöden är viktiga för många företag istället för Att stöden är viktiga för många företag vet vi.

Välj korta och konkreta ord

Välj alltid så korta och konkreta ord som möjligt.

Skriv hellre flera korta meningar än en lång

Långa meningar med mycket information är svårlästa. Skriv därför hellre flera korta meningar med tydliga samband sinsemellan.

Förtydliga med konkreta exempel

Konkreta exempel gör det betydligt lättare för läsarna att förstå hur du tänker. Utgå från läsarnas frågor.

Kontrollera och bearbeta texten

Planera in tid för att granska och bearbeta ditt utkast.

Länka vidare, sökoptimera och mobilanpassa texten

Länka vidare på ett användbart sätt

När du länkar vidare, se till att läsarna hamnar på ett bra ställe där de direkt kan fortsätta läsa eller hitta vad de söker. 

Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang.

Undvik länkar med ordet Läs... Länka i stället de viktigaste orden i meningen.

Sökoptimera texten så att läsarna hittar rätt

Många hittar till våra webbplatser via sökmotorer, till exempel Google. Därför måste du hjälpa sökmotorerna att prioritera din text så att den hamnar högt upp vid en sökning.

Välj ut några viktiga ord som du tror att läsarna använder och kontrollera att de står på olika ställen i texten. Se särskilt till att de står i menyer och rubriker, men också i ingressen och brödtexten. Och gärna i länken också.

Just huvudrubriken på sidan lägger sökmotorerna extra vikt vid. Därför har du mycket att vinna på att läsarnas ord finns med där.

Använd även sökord som inte är helt korrekta

I texten ska du se till att använda de ord som läsarna brukar söka på, även om det inte är helt rätt ord i din mening. Annars finns en risk att läsarna inte hittar till rätt text.

Skriv så att man kan läsa på mobilen

Vi har mycket att vinna på att skriva mer effektivt, så att besökarna kan läsa bra även på en liten skärm som mobilen eller surfplatta. Sikta på att sidans viktigaste information eller slutsatser finns i de första fyra meningarna.

Kolla alltid hur det blev

Du är inte klar med publiceringen förrän du har gått in och granskat din text på webben, i formen och strukturen. Hur ser den ut, hur känns den? Normalt ser du direkt några saker du behöver fila på.

Pröva alltid att själv gå in på dina webbsidor med olika webbläsare, mobiler och surfplattor, för att se hur det kan se ut för olika besökare.

Namnge filer på rätt sätt

För att vi ska ha begripliga och likadana filnamn över tid måste du se till att dokumentet du länkar till har så tydligt filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller.