Tillväxtverket

Engelska ord till svenska

I listan nedan kan du se den svenska översättningen på engelska ord som vi ofta använder i vår verksamhet.

Språkrådet har också samlat engelska ord som vi använder i svenskan, trots att det finns svenska alternativ. I listan finns de svenska förslagen för voucher, FAQ och spamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns också en svensk-engelsk ordlista.öppnas i nytt fönster

Engelska ord på svenska

Engelska

Svenska

A


application

ansökan

approved project

godkänt projekt

B


beneficiary

stödmottagare

C


co-funding

medfinansiering

cohesion

sammanhållning

cohesion policy

sammanhållningspolitik

Community-led local development

lokalt ledd utveckling

county administrative board

länsstyrelse

D


disseminate

sprida

E


empoyer branding

arbetsgivarens sätt att öka sin attraktionskraft

F


G


H


I


implement programme

genomföra program

J


Jordbruksverket

The Swedish Board of Agriculture

K


L


lead partner

huvudpartner

M


monitoring committee

övervakningskommitté

municipality

kommun

N


non committed

inte beslutad

O


P


pitch

sälj- eller idépresentation

project manager

projektledare

Q


R


regulation

förordning (EU)

rural

landsbygd

S


stakeholder

intressent, aktör

Swedish Agency for Economic and Regional Growth

Tillväxtverket

Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverket

Swedish ESF Council

Svenska ESF-rådet

T


thematic objective

tematiskt mål

U


V


venture capital

privat riskkapital som främst riktar sig till företag vars tillväxtpotential bedöms som stor

X


Y


Z