Tillväxtverket

Film och livesändning

Funderar du på att göra film eller vill du direktsända en konferens på webben?

Göra en film

Externa målgrupp för filmen

Tillväxtverket använder extern leverantörer för att ta fram reportage- och intervjufilmer för en extern målgrupp.

Kontakta alltid en kommunikatör om du funderar på att ta fram en film.

Lista ämneskommunikatörer

Viktiga frågor att ställa sig när man funderar på ta fram en film:

 • Vad ska beskrivas och hur?
 • Vem ska filma rikta sig till?
 • Vad ska tittaren få ut av filmen?
 • Hur och/eller var ska den visas?
 • Hur ska det berättas? (Vem ska intervjuas/medverka?)

Tillgänglighet och film
Filmer behöver alltid textas. De görs ofta i två versioner:

 1. Längre version (ca två minuter). Text via str-fil.
 2. Kortare version för sociala kanaler (max 30 sekunder). Text som bränns i i filmen.

Filmning från konferenser och föredrag
Detta görs inte internt utan alltid av extern leverantör. Se fliken Livesändningar.

Intern målgrupp för filmen

Kommunikationsenheten producerar bland annat interna presentationsfilmer eller korta intervjufilmer.

Instruktionsfilmer, sk screenrecording
Tillväxtverket har avtal med Dreambroker som tillhandahåller licens för redigering och screenrecording för 3000 kr/år och licens. I priset ingår utbildning och support från Dream Broker. Det är verksamheten själva som via licens filmar och redigerar denna typ av filmer.

Information och samtycke utifrån GDPR

Rörliga bilder är personuppgifter – om det går att identifiera en person, direkt eller indirekt, och omfattas då av regelverket i GDPR. Läs mer via länken nedan.

Bilder och GDPR

Producerade filmer

Aktuella filmer med intern målgrupp

Våra filmer med extern målgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livesändning

Tillväxtverket använder externa leverantörer för att genomföra livesändningar. Med livesändning menas dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.

Avrop  för livesändningar

Leverantör är WestreamU. Kontaktperson: Richard Gatarski
Avtal diarienummer: Ä 2018-1134
Så här avropar du

Prisexempel livesändningar

Checklista och tips

Använd nedanstående checklista när du avropar livesändningar hos leverantören

 1. Eventets namn
 2. Datum och klockslag:
 3. Plats:
 4. Kontaktuppgifter arrangör:
 5. Kontaktuppgifter mötesanläggning:
 6. Lokal och scenplanering:
 7. Mötets agenda:
 8. Förväntat antal tittare:
 9. Webbpublicering: Ja www.tillvaxtverket.se/livesandninglänk till annan webbplats
 10. Tittarinteraktivitet:
 11. Hashtag?
 12. Sändningsgrafik: Välj blå, grön eller lila!
 13. Efterproduktion: Nej eller Ja med kapitelindelning i enlighet med programpunkterna på agendan.

Beställ diarienummer för arkivering

Registraturen behöver uppgifter som leverantören ska skriva in på Vimeo när filmen arkiveras. Beställ diarienummer för arkiveringen genom att skicka nedanstående uppgifter till registraturen. Skicka numret du får till leverantören WestreamU.

 • Ansvarig handläggare
 • Tidpunkt när filmen spelades in
 • Rubrik på filmen
 • Kort beskrivning av filmen
 • Vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom
 • Meddela registraturen inom vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom så kopplas numret till din verksamhet.

Filmen laddas upp på Vimeo för att registraturen ska kunna ladda ner filmen för arkivering på Tillväxtverket. Leverantören ska leverera filmen till registraturen via länk till Vimeo.

Information och samtycke utifrån GDPR

Rörliga bilder är personuppgifter – om det går att identifiera en person, direkt eller indirekt, och omfattas då av regelverket i GDPR. Läs mer via länken nedan.

Bilder och GDPR

Leverans och arkivering

Om filmen laddas upp på Youtube ska leverantören skriva in:

 • Rubrik
 • Kort beskrivning av filmen