Tillväxtverket

Film och livesändning

Film som kanal gör sig bäst när man vill inspirera och beröra. Livesändningar från konferenser är bra sätt att nå ut till fler och hela landet.

Göra en film

Film med extern målgrupp

Tillväxtverket använder upphandlad extern leverantör för att ta fram reportage- och intervjufilmer för en extern målgrupp.

Kontakta alltid en kommunikatör om du funderar på att ta fram en film.

Lista ämneskommunikatörer

Viktiga frågor att ställa sig innan man beslutar sig för att beställa en filmproduktion:

 • Vad är syftet med filmen?
 • Vilken är målgruppen?
 • Vad ska tittaren få ut av filmen?
 • Hur och/eller var ska den visas? Spridningsplan är minst lika viktigt som filmen i sig.
 • Hur ska det berättas? (Vem ska intervjuas/medverka?)

Tillgänglighet och film
Filmer behöver alltid textas. De görs ofta i två versioner. En längre på ca två minuter och en kortare på max 30 sekunder för sociala kanaler.

Filmning från konferenser och föredrag
Detta görs inte internt utan alltid av extern leverantör. Se fliken Livesändningar.

Det finns möjlighet att använda Starleaf för "filmning/dokumentation" av ett möte/konferens i de fall mötet hålls i ett mötesrum på Tillväxtverket.

Film med intern målgrupp

Kommunikationsenheten producerar bland annat interna presentationsfilmer eller korta intervjufilmer.

Instruktionsfilmer, sk screenrecording
Det du gör på din skärm på datorn filmas samtidigt som du beskriver via en mikrofon vad du gör på skärmen. Du kan också hämta upp en PPT-presentation i filmredigeringsverktyget och prata till bilderna som då blir en film.

Tillväxtverket har avtal med Dreambroker som tillhandahåller licens för redigering och screenrecording för en kostnad per licens och år. I priset ingår utbildning och support från Dream Broker. Det är verksamheten själva som via licens filmar och redigerar denna typ av filmer.

Information och samtycke utifrån GDPR

Rörliga bilder är personuppgifter – om det går att identifiera en person, direkt eller indirekt, och omfattas då av regelverket i GDPR. Läs mer via länken nedan.

Bilder och GDPR

Producerade filmer

Aktuella filmer med intern målgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra filmer med extern målgrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arkivering av filmen

Beställ diarienummer från registraturen för arkivering

Registraturen behöver uppgifter som leverantören ska skriva in på Vimeo när filmen arkiveras. Beställ diarienummer för arkiveringen genom att skicka nedanstående uppgifter till registraturen. Skicka numret du får till leverantören WestreamU.

 • Ansvarig handläggare
 • Tidpunkt när filmen spelades in
 • Rubrik på filmen
 • Kort beskrivning av filmen
 • Vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom
 • Meddela registraturen inom vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom så kopplas numret till din verksamhet.

Leverantören ska skriva in följande när filmen laddats upp på Youtube:

 • Rubrik
 • Kort beskrivning av filmen
 • Namn på personer som syns i närbild ska skrivas in i beskrivningsfältet så att de blir sökbara.

Livesändning eller dokumentation från konferens

Livesändningar från konferenser är bra sätt att nå ut till fler och hela landet.

Tillväxtverket använder externa leverantörer för att genomföra livesändningar. Med livesändning menas dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.

Kommunikation har varken utrustning eller möjlighet att dokumentera konferenser.

Avrop  för livesändningar

Leverantörer är:

1.WestreamU - Kontaktperson: Richard Gatarski, fornamn.efternamn@westreamu.se

2. Blackbox - Kontaktperson: Lennart Forssén, fornamn@blackbox.se

Avtal diarienummer: Ä 2018-1134

För avrop under 50 000 kronor, beställ och bekräfta beställningen skriftligt via e-post. Rutiner för avrop över 50 000 kronor når du via länken nedan.

Så här avropar du

Prisexempel livesändningar

Checklista och tips

Leverantören behöver följande information från dig när du avropar livesändningar:

 1. Eventets namn.
 2. Datum samt start- och sluttid för arrangemanget.
 3. Adress till lokalen.
 4. Beställ diarienummer för inspelningen hos registraturen ( för arkivering)
 5. Namn, e-postadress och telefonnummer till ansvarig på Tillväxtverket.
 6. Namn, e-postadress och telefonnummer till teknikansvarig, i de fall ni använder en extern lokal.
 7. Möblering i lokalen (till exempel biosittning).
 8. Max antal deltagare som är på scenen samtidigt (avgör hur många mikrofoner som behövs).
 9. Program med tider för programpunkterna samt namn på alla som medverkar. Kan bifogas som en länk till kalendariet.
 10. Adressen till webbpublicering. Den är alltid www.tillvaxtverket.se/livesandninglänk till annan webbplats
 11. Eventuell hashtag som ni vill uppmana tittarna att använda i sociala medier. Den läggs in på sändningens startbild.
 12. Färg på startbilden: Välj blå, grön eller lila.
 13. Hur filmen ska sparas för visning efter sändning: Som en längre film eller uppdelad i kortare filmer utifrån punkterna på agendan. Det  senare är ofta bäst, eftersom tittarna då lättare kan hitta det de främst är intresserade av.
 14. Ange kostnadsställe

Efter livesändningen

 1. Stäm av med WestreamU om hur många klipp som filmen ska delas upp i, t ex efter programpunkter.
 2. WestreamU lägger upp på You Tube och skickar länken till de opublicerade filmerna till beställaren av livesändningen och till Malin Osterman Hallare.
 3. Beställaren kontrollerar rubriker och beskrivning av filmklippen. Ev ändringar och sökord skickas Malin som sedan publicerar filmerna på You Tube.
 4. Efter publicering meddelar Malin WestreamU att filmen är publicerad. WestreamU skickar sedan fil med filmen till registrator som arkiverar.

Filmerna publiceras så snart som möjligt, men senast 1 vecka efter livesändningen.

Läs även under rubriken "Arkivering av filmen"

Information och samtycke utifrån GDPR

Rörliga bilder är personuppgifter – om det går att identifiera en person, direkt eller indirekt, och omfattas då av regelverket i GDPR. Läs mer via länken nedan.

Bilder och GDPR

Filmtips om du ska filma själv

Använd liggande telefon

 • Filma med liggande telefon. Stående används främst för sk stories på sociala medier.

Filma stabilt

 • Använd gärna stativ eller ta stöd mot ett bord eller vägg när du filmar. Eller ta stöd med armarna när du filmar.
 • Vid ett kort klipp kan du hålla andan när du filmar.

Ljuset

 • Motivet behöver ljus så du ska alltid ha ljuset i ryggen eller snett bakom dig. Ljuset kan vara en lampa, solen, fönster. Kolla så att lysrören inte ger fula skuggor i ansiktet.
 • Du kan justera ljuset i bilden genom att klicka på skärmen och dra i "sol"-reglaget.

Ljudet

 • Ljudet är nästan viktigare än bilden. Undvik för bullriga miljöer. Använd hörlurarnas mikrofon om du har dem med dig. Tänk på att även du själv pratar i mikrofonen om du ställer en fråga.
 • Använder du hörlurar är du av naturliga skäl nära den du filmar/intervjuar. Det är lika viktigt om du inte har mikrofon ur ljudperspektiv. Stå nära ljudkällan. Max en meter ifrån.
 • Dra upp ljudet på telefonen till max. Blir bättre ljud vid inspelningen.

Komposition

 • Om du intervjuar någon – ställ inte upp personen mot en vägg. Blir mer djup i bilden om man ser bakgrunden.
 • Grodperspektiv får personen att se stor och mäktig ut.
 • Fågelperspektiv får personen att se ganska liten och svag ut.
 • Fyll ut hela skärmen.

Filmtillbehör

Du kan låna filmtillbehör som mikrofon och stativ i Malmö, Östersund och Stockholm. Var ute i god tid med din bokning. I Östersund och Malmö finns ett filmkitt och i Stockholm två.

Stockholm - boka genom receptionen.

Östersund - boka genom receptionen.

Malmö - boka genom Eva Hedjeman.

Kontakt

Monica Nielsen, filmansvarig
Anknytning: 6569

Malin Osterman Hallare, ansvarig livesändningar
Anknytning: 6602