Tillväxtverket

Film och livesändning

Planerar du att göra film eller vill du livesända en konferens?

Reportagefilm

Några frågor att fundera på när du avropar film:

 • Vad ska beskrivas och hur?
 • Vem ska titta?
 • Vad ska tittaren få ut av filmen?
 • Hur och/eller var ska den visas?
 • Hur ska det berättas? (Vem ska intervjuas/medverka?)

Tips för reportage- och intervjufilmer

 • En bra tumregel är filmer på 2 minuter.
 • Fokusera gärna på utmaningar som intervjupersoner haft och de möjligheter och den nytta som de har fått genom exempelvis ett stöd.
 • Vi eftersträvar att visa rörelse och framåtanda i våra filmer. Därför är det önskvärt att inte ha alltför långa klipp.
 • Intervjua helst i verksamheten där arbetsmiljön visas, snarare än i studiomiljö.
 • Musik kan förstärka en känsla i filmen.
 • Filmer behöver bytas ut regelbundet. En bra tumregel är att ta bort film inom två år från produktionstillfället.

Grafisk manér

Startbilden ska vara blå, grön eller lila enligt vår grafiska profil. Slutbilden ska vara vit med logga i samma färg som startbildens bakgrundsfärg.

Titelplattor ska vara i samma färg som startsidebakgrunden och färgen på loggan.

Med andra ord:

 • Blå startsidebakgrund, blå titelplattor och blå logga på vit slutbild.
 • Lila startsidebakgrund, lila titelplattor och lila logga på vit slutbild.
 • Grön startsidebakgrund, gröna titelplattor och grön logga på vit slutbild.

Se exempel på film med blått färgvallänk till annan webbplats

Se även visuella guiden sidan 70.

Blankett för medgivande att medverka i film

Personer som medverkar i filmen ska ge sitt samtycke till att Tillväxtverket använder filmen i publikationer, på webben och i andra media. Detta gäller INTE livesändningar. Se till att den blir ifylld och att den arkiveras i akten.

Hämta samtyckesblanketten här

Att tänka på inför filmproduktionen

Det är viktigt att den visuella identiteten är tydlig i Tillväxtverkets filmer.

Kontakt

Susanne Daregård
Leverantör: Care of house som använder Shortcut som underleverantör.
Kontaktperson Shortcut: Dennis Olsson.

Jenny Weimerbo
Leverantör: Ruth
Kontaktperson Ruth: Olle Hägg

Livesändningar

Prisexempel

Prisexempel livesändningar

Tips inför beställning av livesändningar

Richard Gatarski på Westreamu har tagit fram en tipslista inför beställning av livesändningar.

Läs tipsen inför beställning av livesändninglänk till annan webbplats

Checklista vid livesändning

Prisexempel livesändningar

Grafiskt manér

Det är viktigt att den visuella identiteten är tydlig i Tillväxtverkets filmer. 
Livesändningar ska ha en trailerskylt (startbild) som följer den grafiska profilen.

På sidan 70 i "Vår visuella guide 1.0" hittar du mer information om vår visuella identiteten vid livesändningar:

Visuell identitet för livesändningar PDF

Kontakt

Malin Osterman Hallare
Leverantör: WestreamU
Kontakt WestreamU: Richard Gatarski

Avrop filmproduktion och livesändningar

Avrop av filmproduktion

Från och med 15 november 2017 gör du avrop av filmer via Care of house eller Ruth. Kontakta din ämneskommunikatör om du är intresserada av köpa filmtjänster.

Meddela registraturen inom vilket program eller verksamhet som filmen ska användas inom. De skapar ett diarienummer för själva filmen som är kopplat till verksamheten/programmet. Detta diarienummer behövs för själva arkiveringen av filmen.
Så här avropar du

Samtycke från personer som medverkar i film
Ladda ner blanketten för samtycke att medverka i filmWord

Personer som medverkar i filmen ska ge sitt samtycke till att Tillväxtverket använder bilden/filmen i publikationer, på webben och i andra media.

Kontakt

Jenny Weimerbo (ansvarig för ramavtal med Ruth)

Susanne Daregård (ansvarig ramavtal med Care of house).

Avrop från avtal för livesändningar

Avtal Dnr: Ä 2017-1475
Leverantör är WestreamU.

Dokumentation av möten, seminarier och konferenser som sänds live på webben, On Demand streaming och/eller i en redigerad version.

Leverantören ska ge svar via mejl (måste vara skriftligt) inom två arbetsdagar om de kan utföra uppdraget eller inte.

Uppdraget ska kunna påbörjas inom två veckor.

Leverans och arkivering

Om filmen laddas upp på Youtube ska leverantören skriva in:

 • Rubrik
 • Kort beskrivning av filmen

Filmen ska även laddas upp på Vimeo för att registraturen ska kunna ladda ner filmen för arkivering på Tillväxtverket. Leverantören ska leverera filmen till registraturen via länk till Vimeo.

Arkivarien behöver följande uppgifter som leverantören ska skriva in på Vimeo:

 • Ansvarig handläggare
 • Tidpunkt när filmen spelades in
 • Rubrik på filmen
 • Kort beskrivning av filmen
 • Diarienummer för själva filmen (ej avropets diarienummer).