Tillväxtverket

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen stödjer och styr, såväl strategiskt som operativt, i viktiga kommunikationsfrågor för myndigheten.

Myndighetens kommunikation syftar inte bara till att omvärlden ska känna till oss. Den bidrar också till att stärka vårt varumärke och hjälper oss uppnå Tillväxtverkets mål..

Kommunikatörerna har ansvar för olika ämnen. Kontakta ansvarig kommunikatör om du behöver hjälp med kommunikationsfrågor.

Kommunikatörer för olika ämnen


Digitalisering, Besöksnäringen

Kim Forsberg

Regional utveckling, Statistik, Företagsstöd

Cecilia Bertilsson

Kompetensfrågor inkl enkla jobb

Carin Carltoft

Internationalisering, Förenkling, Mångfald

Malin Hallare

Övergripande om EU-programmen, fondsamordning

Birgitta Rhodin

Koordinator extern kommunikation

Gabriella Lundin

Koordinator intern kommunikation

Jenny Weimerbo

Ämneskommunikatörerna har också ansvar för kommunikationen om de EU-program/projekt som faller inom ramen för ämnet.

Om du är tveksam till vilket ämne din fråga hör - kontakta Gabriella Lundin eller Jenny Weimerbo.

Specialister kompletterar

På kommunikationsavdelningen finns också specialister inom områden som webb, bild och film, internkommunikation, press och sociala medier.

Webbstöd

I första hand kontaktar du din ämneskommunikatör om det gäller uppdateringar på tillvaxtverket.se.

Du kan även mejla webbgruppen eller lägga in ett ärende i EasIt när det gäller uppdateringar på tillvaxtverket.se inklusive medarbetarsidorna och andra ärenden för webbplatser i SiteVision.

Här finns mer om information om webb

Har du en nyhet?

Kommunikationsavdelningen har en egen redaktion för internt och externt nyhetsarbete. I den ingår ämneskommunikatörerna. Redaktionsansvarig är Susanne Daregård.

Hur arbetar kommunikationsavdelningen?

Kommunikationsavdelningen arbetar med strategiska frågor, projektledning och produktion samt interna kulturfrågor. Kommunikatörerna hjälper alla i mån av tid, men prioriterar nya regeringsuppdrag och andra för myndigheten viktiga leveranser samt resultatkommunikation och myndighetens prioriterade områden framför avslutade uppdrag och program. Självklart gäller digitalt först i all vår produktion.