Tillväxtverket

EU:s program-

period 2021-2027

EU-flaggor på bordet

Här samlar vi övergripande information som ska ge dig förståelse för arbetet med att planera inför nästa programperiod (2021-2027) inom EU:s strukturfonder.

Diskutera på Yammer

Forum för diskussion på Yammer

Aktuellt om nya programperioden

Kontakt

Vill du veta mer om Tillväxtverkets förberedelsearbete inför EU:s nya programperiod?

Patrik Sällström
namn.namn@tillvaxtverket.se