Tillväxtverket

Manuella utbetalningar

Läs om hur du ska hantera manuella utbetalningar. 

Utbetalningar av utlägg, ersättningar och bidrag (ej NYPS)

Logga in på Statens servicecenters portallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I portalen söker du fram mallen Blankett underlag för utbetalning via Visma Proceedo.xlsm. 

Fyll i följande fält:

  • Fakturadatum: Dagens datum
  • Förfallodatum: Dagens datum (Fyller du inte i något läggs 30 dagar in som standard)
  • Namn under Myndighet: Tillväxtverket
  • Referens: Kostnadsställe som ska godkänna kostnaderna
  • Namn under Betalningsmottagare: Ditt för- och efternamn
  • Ange dina kontouppgifter
  • Specifikation: Skriv in totalbeloppet  
  • Resterande fält är valfria att fylla i

Observera att om du själv fyller i och specificerar de olika beloppen på ditt utlägg under Specifikation så ska moms anges med ören.

Fältet Fakturanr/Meddelande är den text som kommer att skickas till betalningsmottagaren. Önskar du specificera något till betalningsmottagaren ska du ange det här. Kontrollera gärna underlaget med din administratör innan du skickar in blanketten. Attest sker i Visma Proceedo.

Skicka ifylld blankett samt bifoga underlag på kvitton per post till vår skanningscentral för inläsning i Visma Proceedo. Adressen är:

Tillväxtverket
FE66
838 73 Frösön

Utlägg med skatt och förmåner?

Har du utlägg som har med skatt och förmåner att göra, ska du göra dem genom Primula.

Brådskande utbetalningar (undantagsfall)

Logga in på Statens servicecenters kundportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I kundportalen söker du fram mallen, SC 3400 KM 86 - Utbetalning.pdf.

Öppna mallen och välj i rullistan vilken typ av utbetalning du ska göra, Inrikes eller Utrikes. Fyll sedan i mallen, skriv ut och se till att den attesteras av behörig person.

Få den kontrollerad av din administratör innan du skannar in den och skickar till ekonomi@tillvaxtverket.se eller lämnar den till ekonomi för utbetalning.

Har du frågor

Kontakta ekonomi@tillvaxtverket.se

Kontakta Statens servicecenters kundportal,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster telefon 0771-456 000.