Tillväxtverket

Kontakt

Här hittar du information om vem som är din avdelnings kontaktpersoner på Ekonomi och kontakt med Statens servicecenter.

Kontaktpersoner på Ekonomi

Kontakta ekonomi via ekonomi@tillvaxtverket.se eller Easit/Ekonomi om du har ekonomifrågor som rör:

 • arbetsområden
 • betalningar
 • betalkort
 • fakturor
 • tidredovisning
 • övriga ekonomifrågor


Kontakta din avdelningscontroller nedan om du har frågor kring:

 • budget
 • månadsuppföljning
 • tertialuppföljning

Förenkling: Conor Mc Cabe

Företag: Magnus Ljung

Kunskapsutveckling: Jessica Malmquist

Myndighetsstöd: Jessica Malmquist

Regioner: Eleonor Modigh

Kvalitet och Kontroll: Eleonor Modigh

ERUF/TA-medel: Andreas Hallberg

Kontakta Statens servicecenter?

Vänd dig till Statens servicecenters kundportal när du vill ha svar på frågor kring hanteringen av leverantörsfakturor samt generella frågor kring funktionalitet av det elektroniska fakturahanteringssystemet, Visma Proceedo. Du kan också vända dig till servicedesk för frågor kring kontoplanen eller kontroller som görs av fakturor.

Statens servicecenter besvarar frågor om

 • Funktionalitet av Visma Proceedo
 • Frågor kring kontoplanen
 • Kontroller av fakturor

Kundportalen når du via statenssc.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster