Tillväxtverket

Kontakt

Här hittar du information om vem som är din avdelnings kontaktpersoner på Ekonomi och kontakt med Statens servicecenter.

Kontaktpersoner på Ekonomi

Har du ekonomifrågor som rör:

  • tidredovisning
  • arbetsområden

Kontakta Ekonomi
eller Easit/Ekonomilänk till annan webbplats

Har du andra ekonomifrågor, till exempel om:

  • budget
  • månadsuppföljning
  • tertialuppföljning 

Kontakta din avdelningscontroller:

Näringsliv: Karin Cedersand Sörqvist

Regioner: Eleonor Modigh

Företag: Karin Cedersand Sörqvist

ERUF/TA-medel: Andreas Hallberg

Förvaltning: Jessica Malmquist

Kommunikation: Jessica Malmquist

Kontakta Statens servicecenter?

Vänd dig till Statens servicecenters servicedesk när du vill ha svar på frågor kring hanteringen av leverantörsfakturor samt generella frågor kring funktionalitet av det elektroniska fakturahanteringssystemet, Visma Proceedo. Du kan också vända dig till servicedesk för frågor kring kontoplanen eller kontroller som görs av fakturor.

Statens servicecenter besvara frågor om

  • Funktionalitet av Visma Proceedo
  • Frågor kring kontoplanen
  • Kontroller av fakturor

Kundwebben når du via statenssc.selänk till annan webbplats

Inloggning till kundwebben
Vid första inloggningstillfället ska du klicka på länken ”Begäran om nytt lösenord”. Fyll i efterfrågade uppgifter och klicka därefter på knappen ”Färdigställ”. Du kommer därefter att få ett e-postmeddelande med lösenord och inloggningsinstruktioner.

Om du får ett felmeddelande när du loggar in första gången kan det vara så att din adress inte ännu har registrerats hos Statens servicecenter.
Kontakta då Statens servicecenter servicedesk på telefon 0771-456 000.