Tillväxtverket

Fakturor

Vi har elektronisk fakturahantering på Tillväxtverket och tar emot både pappers- och elektroniska fakturor via vår fakturaväxel och skanningcentral. Ett kontinuerligt arbete pågår för att öka andelen elektroniska fakturor. 

Hur fakturerar en leverantör Tillväxtverket?

För att fakturera Tillväxtverket finns tre olika alternativ.

Pappersfakturor

Adress till skanningscentralen:

Tillväxtverket 
FE 66
838 73 Frösön

Fakturor ska vara märkta med kostnadsställe och ditt namn som beställare.

E-faktura

Vi tar gärna emot elektroniska fakturor. Nedanstående standard gäller.

STFI Svefaktura med transportprofil BAS.

Vid andra protokoll eller feladressering hänvisas till Statens servicecenter

Partsid: 2021006149

Leverantörportal

Om en leverantör inte kan använda integrerad programvara och ovanstående metod finns det en möjlighet att lämna e-faktura via en leverantörsportal.

För att ansluta sig till portalen får leverantören stöd från Statens servicecenter, telefon 0771-456 000.

Fakturaadress

Tillväxtverket 
FE 66
838 73 Frösön

Referens

Det är viktigt att din referens alltid finns på fakturan.
Referens måste alltid bestå av följande:

  1. din enhets kostnadsställe
  2. ditt för- och efternamn

Lathund kostnadsställenPDF.

Observera att Tillväxtverket tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på alla våra fakturor.

Har du frågor om E-handel?

Kontakta ekonomi@tillvaxtverket.se

Kontakta Statens servicecenter via kundportalen eller telefon 0771-456 000

Inloggning Statens servicecenter

När du loggar in till Statens servicecenter första gången:

  • Klicka på länken, Begäran om nytt lösenord.
  • Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
  • Klicka därefter på knappen Färdigställ.
  • Du får därefter ett e-postmeddelande med lösenord och inloggningsinstruktioner.

Vid felmeddelande, kontakta Statens servicecenter 0771-456 000.