Tillväxtverket

Fakturor

Läs mer om hur en leverantör kan skicka fakturor till Tillväxtverket samt vad du som beställare ska tänka på vid inköp.

Hur fakturerar en leverantör Tillväxtverket?

Tillväxtverket ser gärna att ni skickar e-fakturor till oss och i första hand via PEPPOL-nätverket.

E-faktura

Läs mer om hur en leverantör kan skicka e-faktura till Tillväxtverket.

Pappersfakturor

Adress till skanningscentralen:

Tillväxtverket 
FE 66
838 73 Frösön

Fakturareferens

Tillväxtverkets fakturareferens anges alltid med två siffror samt namn på beställare, t.ex. ”XX, Förnamn Efternamn”.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas till:

Tillväxtverket
FE66
838 73 Frösön

Vad ska jag som beställare tänka på vid inköp?

Tillväxtverkets fakturaadress är alltid:

Tillväxtverket 
FE 66
838 73 Frösön

Fr.o.m. 1 april 2019 är det krav på e-faktura i alla nya upphandlingar. Vi ser gärna att leverantörer i befintliga avtal börjar skicka e-faktura till oss.

Observera att Tillväxtverket tillämpar 30 dagars betalningsvillkor på alla våra fakturor samt inte godkänner fakturaavgifter.

Fakturareferens

Tillväxtverkets fakturareferens ska anges med ett kostnadsställenummer (två siffror) samt namn på beställare, t.ex. ”XX, Förnamn Efternamn”.

Lathund kostnadsställenPDF.

Har du frågor om E-handel?

Kontakta ekonomi via Easit.

Kontakta Statens servicecenter via kundportalen eller telefon 0771-456 000

Kontakt

Medarbetare på Tillväxtverket

För frågor om e-faktura, fakturor eller andra fakturafrågor kontakta ekonomi via Easit.

Leverantörer

För frågor om e-faktura eller andra fakturafrågor, kontakta Tillväxtverket på ekonomi@tillvaxtverket.se.