Tillväxtverket

Kontaktpersoner Juridik

Det är vi som arbetar på Juridikenheten.

Jenny Forkman, chefsjurist, enhetschef.

Kristina Lindskog, verksjurist.

Mona Malmström Levin, verksjurist.

Eva Norreby, verksjurist.

Helena Möllerman, verksjurist.

Meliha Sevinc Husberg, verksjurist.

Anders Lilliehöök, verksjurist.

Peter Blomquist, statsstödsexpert.

Pontus Värmhed, verksarkivarie. Tjänstledig

Maria Högman, huvudregistrator.

Ulrika Kämpe, arkivarie/registrator.

Mikael Lindau, verksjurist. Tjänstledig

Vill du prata med en jurist?

Kontakta då i första hand kontaktpersonen för din enhet eller ditt område.

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Företag


Kapitalförsörjning

Mona Malmström Levin

Affärsutveckling

Eva Norreby

Miljö och innovation

Eva Norreby

Anders Lilliehöök

Kompetensförsörjning och digitalisering

Mona Malmström Levin

Entreprenörskap

Eva Norreby

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Regioner


ÖKS

Meliha Sevinc Husberg

Regionalt tillväxtarbete

Meliha Sevinc Husberg

Mona Malmström Levin

Regional näringslivsutveckling.

Eva Norreby
Anders Lilliehöök.

Regional tillväxt Norra Sverige

Helena Möllerman

Regional tillväxt Mellersta Sverige

Anders Lilliehöök

Regional tillväxt Södra Sverige

Meliha Sevinc Husberg

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Förenkling


Tjänsteutveckling

Eva Norreby

Digital kommunikation

Mona Malmström Levin

Enklare myndighetskontakter

Eva Norreby

Bättre regler

Mona Malmström Levin

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Kunskapsutveckling


Analys

Eva Norreby

Uppföljning och utvärdering

Eva Norreby

Data och systemstöd

Kristina Lindskog

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Kommunikation


Hela avdelningen

Mona Malmström Levin

Skriv tabellbeskrivning här

Avdelningen Förvaltning


It

Eva Norreby

Verksamhetsstöd

Kontakta i första hand den jurist som är kontaktperson för den enhet som frågan har anknytning till.

Granskning

 Kontakta i första hand den jurist som är kontaktperson för den enhet som frågan har anknytning till.

Övriga enheter

Kontakt i första hand chefsjuristen

Skriv tabellbeskrivning här

Specialområden


Statsstödsfrågor av mer komplicerad eller principiell karaktär

Peter Blomquist

FLC

Anders Lilliehöök

Riksintressen

Kristina Lindskog

Verksamt.se

Kristina Lindskog 

Bedrägeribekämpning

Meliha Sevinc Husberg