Tillväxtverket

Kontaktpersoner Juridik

Det är vi som arbetar på Juridikenheten.

Mona Malmström Levin, tf. chefsjurist och tf. enhetschef

Kristina Lindskog, verksjurist.

Helena Möllerman, verksjurist.

Meliha Sevinc Husberg, verksjurist.

Anders Lilliehöök, verksjurist.

Peter Blomquist, statsstödsexpert.

Maria Högman, huvudregistrator.

Ulrika Kämpe, arkivarie/registrator.

Daniel Nyberg, arkivarie

 

Kontaktpersoner inom följande områden:

ÖKS- Meliha Sevinc Husberg

Regional tillväxt Norra Sverige - Helena Möllerman

Regional tillväxt Mellersta Sverige - Anders Lilliehöök

Regional tillväxt Södra Sverige- Meliha Sevinc Husberg

Statsstödsfrågor av mer komplicerad eller principiell karaktär - Peter Blomquist

FLC- Anders Lilliehöök

Riksintressen- Kristina Lindskog

Verksamt.se- Kristina Lindskog

Bedrägeribekämpning- Meliha Sevinc Husberg