Tillväxtverket

Kontaktpersoner Juridik

Det är vi som arbetar på Juridikenheten.

 • Johan Holgersson, chefsjurist och enhetschef
 • Kristina Lindskog, verksjurist
 • Mona Malmström Levin, verksjurist
 • Helena Möllerman, verksjurist
 • Meliha Sevinc Husberg, verksjurist
 • Louise Tillaeus, verksjurist
 • Peter Blomquist, statsstödsexpert
 • Maria Högman, huvudregistrator
 • Ulrika Kämpe, arkivarie/registrator
 • Riitta Heinonen, arkivarie
 • Åsa Lindsten, arkivarie

Kontaktpersoner inom följande områden:

 • ÖKS - Meliha Sevinc Husberg
 • Regional tillväxt Norra Sverige - Helena Möllerman
 • Regional tillväxt Södra Sverige - Meliha Sevinc Husberg
 • Statsstödsfrågor av mer komplicerad eller principiell karaktär - Peter Blomquist
 • Riksintressen - Kristina Lindskog
 • Verksamt.se - Kristina Lindskog
 • Bedrägeribekämpning - Meliha Sevinc Husberg