Tillväxtverket

Underlag till gd

Gd deltar i många externa sammanhang och behöver då ha bra underlag som innehåller fakta i ämnet, varför frågan är viktig för Tillväxtverket och vad vi gör och når för resultat.

En bra början när du ska fram ett underlag är att formulera 3-4 budskap. Använd sen dem som rubriker och bygg under med fakta och exempel från vår verksamhet. Lägg gärna med statistik eller annan data i bilaga.

Tips på frågor att utgå ifrån när du formulerar budskap och tar fram fakta:

  • Varför är den här frågan viktig för Tillväxtverket?
  • Hur ser omvärldsbilden ut? (Fakta rörande frågan/situationen i Sverige. Hur står sig Sverige i en internationell jämförelse? Trender?)
  • Vilka möjligheter och hinder ser vi?
  • Vad gör vi och vilka resultat når vi? Vad mer ser vi behov av att göra framöver?

Alla underlag ska i god tid tas upp på en veckoeredning med gd. Det ska då vara avstämt med närmaste chef, avdelningschef och GD-stab.

Ärenden till veckoberedningen anmäls till gd:s sekretare från varje avdelning senast kl. 17.00 onsdagen veckan före mötet.

Mall för underlag till gd:s externa engagemangWord