Tillväxtverket

Så arbetar du med systemförvaltning

Efter att vi infört ett IT-system måste vi ta hand om det. Det är först när systemet är i drift som vi får ut nyttan av investeringen. Det är ett arbete som verksamheten ansvarar för, i samråd med IT.

Varför ska vi aktivt arbeta med att förvalta våra system?

Även om vi inte förändrar något i våra system, så påverkas de genom att omvärlden förändras. Det kan vara förändring av teknik men lika gärna utveckling av arbetssätt.

Vi behöver arbeta aktivt med att förvalta våra system genom att:

 • Fånga upp möjligheter för effektivisering och digitalisering utifrån användarnas behov.
 • Se till att systemen är uppdaterade och i takt med verksamhetens utveckling.
 • Säkra att systemen uppfyller säkerhets- och regelkrav.
 • Ha kontroll på kostnader och avtal.
 • Ha en god planering så vi vet vad som behöver göras, när, av vem och säkra upp resurser.
 • Ha bra dialog med leverantörer gällande teknik- och användarfrågor.

Hur?

På Tillväxtverket har vi länge haft en modell för systemförvaltning. Modellens syfte är att göra arbetet med förvaltning och roller så tydligt som möjligt. Samtidigt ger den kontroll över utvecklingsarbetet. Modellen beskrivs i Vägledning för systemförvaltningPDF.

Interna länkar

Agil förvaltning

Där det finns möjlighet att skapa team som arbetar med utveckling och förvaltning kan det agila ramverket Scrum användas. Det arbetssättet används för system som utvecklas inom Tillväxtverket, till exempel Nyps 2020.

Roller inom systemförvaltning

Verksamhet

 • Systemägare beslutar på strategisk nivå och ansvarar för systemets ekonomi.
 • Systemförvaltare ansvarar för den taktiska och operativa styrningen av IT-systemet. Bearbetar önskemål och förändringar.
 • Inom verksamheten finns utsedda funktioner för utbildning, administration och användarsupport.

IT

 • Teknisk ansvarig beslutar på strategisk nivå, ansvarar för att det finns en fungerande infrastruktur och dess ekonomi.
 • Teknisk förvaltare arbetar tillsammans med systemförvaltare och säkerställer att beslutade förändringar genomförs.
 • För varje förvaltning säkerställer IT att det finns driftmöjligheter och möjlighet till fördjupad teknisk kompetens.

Kontakt

Gunnar Wennerholm

namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Otto Ramirez

namn.efternamn@tillvaxtverket.se