Tillväxtverket

Projektportföljen

Projektportföljen leds och koordineras av en portföljledning. Portföljen är uppdelad i tre olika områden:  It och digitalisering, Regeringsuppdrag och Verksamhetsutveckling.

Projektportföljen hanteras i ett it-verktyg som heter Antura. Med hjälp av det verktyget kan vi ta ut rapporter med information om projekten, både på detaljerad och på övergripande nivå. Projekten kan ha kopplingar till flera områden, i så fall bestämmer vi från fall till fall var projekten ska hanteras.

Varje delområde styrs och koordineras i ett portföljforum.

Organisationsskiss för projekt- och portföljkontorsorganisationen

Så här är Tillväxtverkets projektportfölj organiserad.

1. It och digitalisering

Projekt som har tyngdpunkten på it-utveckling, det kan gälla såväl infrastruktur, kontorsprogram, webblösningar som verksamt.se och Nyps.

It- och digitaliseringsprojekt handlar ofta om investeringar i hård- och mjukvara. Ofta krävs specifika kompetenser för att genomföra uppdragen.

Samordning kring projektgenomförande och it-arkitektur är viktiga frågor i dessa projekt.

Kontaktperson: Nader Svärd

2. Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag hanteras som projekt: När ett nytt regeringsuppdrag är på väg kan du få stöd och hjälp med att facilitera genom att samla de resursägare och experter som behöver bidra i genomförandet och komma överens om bemanning, styrning etc.

Slutprodukten är ett direktiv i samma form som för övriga projekt men med ett förtydligande av resurssättning och hur uppdraget ska genomföras.

Detta gäller i första hand särskilda regeringsuppdrag men ibland även uppdrag som vi får i instruktionen och regleringsbrevet.

Regeringsuppdragen är redan beslutade av regeringen när de kommer till oss. Start- och slutdatum, liksom finansiering, är fastställda. Det krävs ändå mycket planeringsarbete inför starten, vilket tagits upp i projektet Ax till limpa.

Uppföljningen av såväl resultat som ekonomi är viktig och komplex i dessa uppdrag.

Kontaktpersoner när du behöver hjälp med facilitering av regeringsuppdrag: Aslög Odmark och Klas Rabe

Kontaktperson ekonomi: Maria Eriksson

3. Verksamhetsutveckling

 Verksamhetsutvecklingsprojekt är för det mesta interna. Syftet är att utveckla och effektivisera vår egen verksamhet och våra processer.

Ofta behövs ett inledande arbete för att konkretisera idéerna, de förväntade leveranserna och nyttoeffekterna.

Utvecklingsresan, liksom Ax till limpa är exempel på sådana projekt.

Kontaktperson: Sofie Arvidsson