Tillväxtverket

Frågor och svar om projektarbete

Min projektplan är inte skriven utifrån den nya rutinen. Måste jag börja om?

Nej men du kan behöva komplettera din projektplan med information så att Tillväxtverkets portfölj visar rätt information om ditt projekt.

Vad är ett projekt?

Ett projekt kännetecknas av att det pågår under en bestämd tid och att det med hjälp av utpekade resurser i form av medarbetare och pengar ska leverera ett bestämt resultat till en viss mottagare.

Måste jag arbeta enligt PPS?

Allt projektarbete på myndigheten ska genomföras enligt den process för projekt som Tillväxtverket bestämt. Processen utgår från PPS men har anpassats till våra behov. Anledningen till det är att vi ska få ett gemensamt sätt att planera, genomföra och följa upp våra projekt.

Vem fattar beslut om att ett projekt ska starta?

Mandatet att fatta beslut om att ett projekt ska starta internt eller i samarbete med någon extern partner har GD och avdelningscheferna.

Hur går uppföljning och utvärdering av projekt till?

Projektplanen eller en särskild plan som bifogas bör beskriva detta. Tillväxtverket använder metoden Ännu mera nytta för uppföljning och utvärdering.

Hur gör jag om jag behöver utbildning i PPS?

Vänd dig till din närmaste chef. Om det finns särskilda behov av kompetensutveckling i det projekt och program som du förbereder bör du lägga in aktiviteter för dessa i planeringen och budgeten.

Tillväxtverkets projektkontor kan genomföra en miniutbildning för projektgruppen. Miniutbildningen är en introduktion till PPS och hur vi arbetar med projekt på Tillväxtverket.

Vilka PPS-kurser finns det?

På tieto.se kan du se vilka PPS-utbildningar som är tillgängliga. För att delta i de öppna kurserna går det bra att anmäla sig direkt via mail till pps@tieto.com så får du uppgifter om platstillgång etc. Uppge kurs, datum och ort. 

Aktuella PPS-utbildningarlänk till annan webbplats