Tillväxtverket

Beställa Office 365-grupp

Här kan du beställa en Office 365-grupp för arbetsgrupper, projekt och program. Tillväxtverkets projektkontor (som ansvarar för att rigga) sätter upp och distribuerar beställda grupper en gång i veckan, fredagar.

Beställare och ansvarig för 365-gruppen: *
User information
Vilken typ av insats är detta? *Välj ett alternativ

Exempelvis "Digitaliserat arbetssätt". Namnet du väljer kommer att finnas i webb- och e-postadresserna till gruppen och kan inte ändras senare. Välj korta namn.
Projekt- eller programägare *
User information


Projekt- eller programledare *
User informationExempelvis "Arbetsgruppen ska bidra till ett digitaliserat arbetssätt genom att införa tjänsten Office 365"

Exempelvis "2017-11-12--2018-04-15"