Tillväxtverket

Beställa Office 365-grupp

Här kan du beställa en Office 365-grupp för arbetsgrupper, projekt och program. Du måste vara inloggad för att kunna skicka din beställning. Tillväxtverkets projektkontor (som ansvarar för att rigga) sätter upp och distribuerar beställda grupper en gång i veckan, fredagar.

Beställare och ansvarig för 365-gruppen: * (obligatorisk)
Beställare och ansvarig för 365-gruppen:
Välj vilken typ av insats detta är? * (obligatorisk)
Välj vilken typ av insats detta är?


Välj om Office 365-gruppen vara öppen eller privat? * (obligatorisk)
Välj om Office 365-gruppen vara öppen eller privat?Välj korta namn. Namnet du väljer kommer att finnas i webb- och e-postadresserna till gruppen och kan inte ändras senare. Exempel: KUL eller "Digitaliserat arbetssätt".
Projekt- eller programägare * (obligatorisk)
Projekt- eller programägare


Ska vara den chef som ansvarar för uppdraget.
Projekt- eller programledare * (obligatorisk)
Projekt- eller programledareExempelvis "Arbetsgruppen ska bidra till ett digitaliserat arbetssätt genom att införa tjänsten Office 365"

Projekt och program ska vara tidsbestämda exempelvis "2017-11-12--2018-04-15". Arbetsgrupper kan vara tidsbestämda eller pågå fortlöpande.