Tillväxtverket

Arbetsgrupp för införandet

En arbetsgrupp med medarbetare från IT, Verksamhetsstöd, Kommunikation, Juridik och Analys samordnar och driver arbetet med att införa ett mer digitaliserat arbetssätt genom Office 365.

Tillväxtverket bidrar till att det finns smarta tjänster för företagarens digitalisering. Men vi vill leva som vi lär även internt. Vi ska vara en modern myndighet som tar vara på teknikens landvinningar genom att förändra våra arbetssätt.

Införande av Office 365 ska bidra till arbetsprocesser som är enkla och smidiga samtidigt som vi följer regler som gäller för oss som arbetar på en myndighet.

Kontakt

Ulf Larsson