Tillväxtverket

Digitaliserat arbetssätt

Digitaliserat arbetssätt handlar om att arbeta smartare och enklare. Nya tjänster och verktyg möjliggör nya arbetssätt.

På medarbetarsidornas förstasida under "Visa mina favoriter" hittar du en snabblänk till Office 365. Utbildningar och support via vänstermenyn.

Aktuellt

Nyheter om Office 365, nytt videokonferenssystem och annat som rör vårt digitala arbetssätt:

Arbetsgrupp Digitaliserat arbetssätt

En arbetsgrupp med medarbetare från IT, Verksamhetsstöd, Kommunikation, Juridik och Analys samordnar och driver arbetet med att införa ett mer digitaliserat arbetssätt genom Office 365. På uppdrag från ledningsgruppen och förvaltningsledningen.

Uppdragsledare: Ulf Larsson, Niklas Goude (teknik)

I arbetsgruppen ingår också: Gunnar Wennerholm (informationssäkerhet), Kristina Lindskog (juridik), Olof Dunsö (analys), Marlene Eriksson (utbildning), Johanna Bohlin (kommunikation).