Tillväxtverket

Digitaliserat arbetssätt

Digitaliserat arbetssätt handlar om att arbeta smartare och enklare. Nya tjänster och verktyg möjliggör nya arbetssätt.

På medarbetarsidornas förstasida under "Visa mina favoriter" hittar du en snabblänk till Office 365. Utbildningar och support via vänstermenyn.

Aktuellt

Nyheter om Office 365, nytt videokonferenssystem och annat som rör vårt digitala arbetssätt:

Arbetsgrupp Digitaliserat arbetssätt

En arbetsgrupp med medarbetare från IT, Verksamhetsstöd, Kommunikation, Juridik och Analys har samordnat och drivit arbetet med att införa ett mer digitaliserat arbetssätt, bland annat genom Office 365. På uppdrag från ledningsgruppen och förvaltningsledningen.

Uppdragsledare har varit: Ulf Larsson, Niklas Goude (teknik)

Medlemmar i arbetsgruppen har varit: Gunnar Wennerholm (informationssäkerhet), Kristina Lindskog (juridik), Olof Dunsö (analys), Marlene Eriksson (utbildning), Johanna Bohlin (kommunikation).

Under våren 2019 stängs arbetsgruppen och överlämning av ansvaret för Office 365 till en förvaltningsorganisation pågår. Ny systemägare för Office 365 från och med februari 2019 är enhetschef Marlen Eriksson, Intern service.

Kontakt

Systemförvaltningen för Digital arbetsplats