Tillväxtverket

Arbeta i team

Team handlar om att arbeta tillsammans. Det finns en stor potential i att personer med kompletterande kunskaper möts och föreslår lösningar och vägar framåt.

Ett team är en grupp personer som samarbetar för att lösa en uppgift.

Det som ska göras kan vara avgränsat och kortsiktigt eller mer komplext och långsiktigt. Det kan göras inom en enhet/avdelning eller innebära samarbete över organisatoriska gränser. Det kan handla om vanligt linjearbete, eller om insatser som projekt eller program.

Det är alltid viktigt med tydlighet kring förutsättningarna för arbetet. I en utvecklingsinsats är det till exempel obligatoriskt att besluta om direktiv och projektplan enligt Tillväxtverkets riktlinjer för hur vi arbetar med projekt.

Läs mer Så arbetar du med projekt