Tillväxtverket

Frågor och svar om projektarbete

Vad är ett projekt?

Ett projekt kännetecknas av att det pågår under en bestämd tid och att det med hjälp av utpekade resurser i form av till exempel medarbetare och pengar ska leverera ett bestämt resultat till en viss mottagare.

Måste jag arbeta enligt PPS?

Allt projektarbete på myndigheten bör genomföras enligt PPS. Anledningen till det är att vi ska få ett gemensamt sätt att planera, genomföra och följa upp våra projekt.

Vem fattar beslut om att ett projekt ska starta?

Mandatet att fatta beslut om att ett projekt ska starta internt eller i samarbete med någon extern partner är decentraliserat på Tillväxtverket. Verksamhetsplanen och delegationsordningen är styrande dokument. I vissa organisationer centraliseras besluten om vilka projekt som ska genomföras till ett projektkontor eller liknande, det har vi inte gjort på Tillväxtverket.

Hur går uppföljning och utvärdering av projekt och program till?

Projektplanen eller programplanen eller en särskild plan som bifogas dessa bör beskriva detta. Tillväxtverket använder modellen Nytta för uppföljning och utvärdering.

Hur gör jag om jag behöver utbildning i PPS?

Vänd dig till din chef. Resurserna för kompetensutveckling hanteras som vanligt. Om det finns särskilda behov av kompetensutveckling i det projekt och program som du förbereder bör du lägga in aktiviteter för dessa i budgeten.

Vilka PPS-kurser finns det?

På tieto.se kan du se vilka PPS-utbildningar som är tillgängliga. För att delta i de öppna kurserna går det bra att anmäla sig direkt via mail till pps@tieto.com så får du uppgifter om platstillgång etc. Uppge kurs, datum och ort. 

Aktuella PPS-utbildningarlänk till annan webbplats