Tillväxtverket

Arbeta i projekt och program

Tillväxtverkets projektkontor ger stöd till projekt- och programarbete. Vi utgår från projektstyrningsmetoden PPS och Nytta som är Tillväxtverkets egen metod för uppföljning och utvärdering.

Projektkontorets erbjudande. Mer infromation om varje erbjudande finns under rubrikerna i texten.

Stöd till projekt

Ett viktigt stöd för fler lyckade projekt är de riktlinjer som finns för hur vi ska arbeta med projekt och program på Tillväxtverket. Riktlinjerna bygger på PPS. I korthet handlar de om hur vi på Tillväxtverket tillämpar PPS. Du kan läsa om vad som är ett projekt och vad som inte är ett projekt. I riktlinjerna beskrivs även hur PPS integreras med Nytta, Tillväxtverkets metod för uppföljning och utvärdering. Genom att följa den processen säkerställer du att ett projekt eller program får en bra start med en tydlig beställning.

Arbeta i projekt och program - Riktlinjer för Tillväxtverkets chefer och medarbetarePDF

Projektkontoret arbetar löpande med anpassningar av de riktlinjer, mallar och andra dokument som vi använder oss av.

Tydliga direktiv bidrar till lyckade projekt. PPS innehåller stöd för såväl beställare, styrgrupper, projektledare och projektmedarbetare.

Projektkontoret kan hjälpa till med projektanalys, under förutsättning att medarbetarna i ett projekt är överens om att de vill ha det stödet.

Metoder - PPS och Nytta

På Tillväxtverket använder vi PPS som metod för vår projekt- och programverksamhet. En gemensam metod ger oss ett gemensamt arbetssätt för att planera, genomföra och följa upp våra insatser i form av projekt och program. Det gör det också lättare att arbeta tillsammans, inte minst i de olika rollerna beställare, projektägare, projektledare och projektmedarbetare.

PPS och Nytta

För att få fler lyckade projekt och för att arbeta smartare har vi integrerat PPS-metoden med uppföljnings- och utvärderingsmetoden Nytta.

Infogram om hur metoderna Nytta och PPS fungerar tillsammans. Läs mer om det i texten.

Verktyg - PPS OnLine med mallar, Office 365-grupper och projektchecklistan

Du har som medarbetare vid Tillväxtverket tillgång till PPS OnLine (när du är inloggad på din Tillväxtverket-dator). PPS OnLine innehåller:

  • En applikation för klassificering av projekt
  • Beskrivningar av vad som bör göras i olika faser av projekt och program
  • Mallar

PPS OnLinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som projektledare/-medarbetare har tillgång till PPS OnLine (när du är inloggad på din Tillväxtverket-dator) och kan i dialog med din chef utbilda dig i PPS via olika kurser. Se mer under Verktyg.

I projekt har vi behov att lagra dokument och kommunicera. Tillväxtverkets projektkontor rekommenderar i första hand en Office 365-grupp som samarbetsyta.

Beställ en Office 365-grupp

Du som arbetar i projekt och program ska dessutom ha bra stöd för att följa upp ekonomi eller resultat. Arbete med hur dessa verktyg kan utvecklas pågår. Projektkontorets ska bidra till att medarbetarna har bra verktyg för sitt projektarbete.

Checklista för projekt och programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå igenom projektkontorets checklista så får du tips om vad du ska tänka på tidigt i förberedelserna. Samtidigt listas ditt projekt eller program av projektkontoret som en pågående insats. Checklistan fungerar som en enkät men du får direkt nytta av den genom att du tar ställning till och värderar ett antal alternativ redan i förberedelsefasen. Genom att fylla i checklistan underlättar du även för andra att hitta dig och din insats.

Stöd till projektledare

  • Projektkontoret bistår dig som känner att du vill ha mentorstöd eller stöd i ett pågående projekt. Det kan exempelvis röra utformningen av projektplanen.
  • Projektkontoret samlar projektledare till gemensamma erfarenhetsträffar och kompetensutveckling. Kontakta Projektkontoret om du vill delta.

Kompetensutveckling

Om du inte har relevant utbildning eller om det var länge sedan du gick en kurs i PPS rekommenderar vi att du i dialog med din chef planerar nästa kompetensutvecklingsaktivitet med hjälp av Tietos kursutbud.

Det är din chef som bestämmer vilken kompetensutveckling du har möjlighet att genomföra. Projektkontoret har inga extra resurser för kompetensutveckling.

Ett tips: När ett nytt projekt eller program planeras kan resurser för kompetensutveckling läggas in i budgeten för just den aktiviteten.

Utbildning i PPSlänk till annan webbplats

Om du eller din arbetsgrupp vill bli introducerade i PPS eller hur vi arbetar med projekt och PPS-program på Tillväxtverket kan du boka in Projektkontoret för en presentation.

Stöd till ledningen

Projektkontoret ska presentera en lista över vilka projekt och program vi bedriver på Tillväxtverket. Listan kan visa hur projektverksamheten stödjer myndighetens övergripande mål och den samlade statusen för projekten. Den överblicken är viktig för ledningens övergripande styrning av verksamheten.

Kontakt

Vi arbetar i Projektkontoret:

Ulf Larsson

Gunnar Haglund

Kajsa Mattsson

Niklas Goude (Samarbetsytor i Office 365)

Olof Dunsö (Analys)

När det behövs arbetar vi tillsammans med andra medarbetare eller konsulter, beroende på vad som behövs för att stödja våra projekt och program.

Välkommen att ta kontakt!

projektkontoret@tillvaxtverket.se