Tillväxtverket

Arbetssätt

Att ha metoder och verktyg som stödjer oss som lyhörd, kunnig och handlingskraftig kunskapsmyndighet är viktigt.

Arbeta i projekt och program

Avsnittet handlar om stöd i projekt- och programarbete genom Projektkontoret och att arbeta enligt PPS-modellen. 
Arbeta i projekt och program

NYTTA - för uppföljning och utvärdering

När du ska arbeta med uppföljningar och utvärderingar. NYTTA-metoden hjälper dig att göra det på ett systematiskt och enhetligt sätt.
NYTTA

Skriva rapport

Vägledning och råd som du bör följa när du skriver en rapport för Tillväxtverket. Skriva rapport

Svara på remiss

Vägledning och råd som du bör följa när du svarar på en remiss.
Svara på remiss