Tillväxtverket

Återkoppling från regeringens möten med regionerna

Nu får intresserade chansen att höra vad som kom upp vid tjänstemannaforum och politikerforum 14 och 21 februari.

Ämnen som avhandlades var bland annat kommande programperiod för EU-programmen, nya export- och livsmedelsstrategin, digitalisering och bredband. Om du vill ta del av vad som kom upp i diskussionerna och vilka resonemang som fördes är du välkommen att delta på vår återkoppling.

Tid

Klockan: 12.50 - 14.00.

Plats

Bokade lokaler:

  • Brända bocken
  • Renen
  • Poseidon
  • Hjälmaren
  • Nian
  • Stenshuvud
  • Nystarten

Starleaf

Anslut till Starleaf på nummer 752 92 41.

Bilagor

Inbjudan och agenda för tjänstemannaforum 14 februariPDF.

Inbjudan till politikerforum 21 februariPDF.

Kontakt