Tillväxtverket

Seminarium om årets strategiska regionarbete (SRA)

Välkommen till ett seminarium där uppdragsansvariga för SRA gör bokslut över 2019 och reflekterar över hur det arbetssätt som introducerades under året har fungerat. Erfarenheter och highlights från dialogerna med regionalt utvecklingsansvariga (RUA) i regionerna utlovas. Avslutningsvis presenteras hur det strategiska regionarbetet kommer att fortsätta under det nya året.

Under året har Tillväxtverket besökt i huvudsak alla regioner och genomfört en regional dialog. Dialogerna har haft olika ämnen på dagordningen, varierat i längd och haft olika många deltagare. Den gemensamma nämnaren är att dialogerna har utgått från den kunskap som Tillväxtverket har om regionen och regionernas önskan om vad som ska diskuteras.

Många på Tillväxtverket har på olika sätt bidragit med kunskap till de regionala dialogerna. Ta tillfället i akt och kom till seminariet, det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter om dialogerna, målsättningar, arbetssättet eller andra funderingar kopplat till SRA.

Uppdragsansvariga för SRA är Daniel Fahlander, Monika Kväl och Josefine Majewski.

Tid: 10 december, klockan 10.00-11.30
Bokade lokaler: Femman, Kärnan, Kopparmärra, Målet, Brända Bocken.

Det finns också möjlighet att koppla upp sig via StarLeaf 7725755.