Tillväxtverket

Hjälpa företag få tillgång till nya marknader

Immaterialrätt, ackreditering och standardisering är utmanande områden med stor relevans för alla företag. Nu kan du lära dig mer om företagens utmaningar och få en bättre förståelse för hur vi kan vägleda företagen till rätt instans.

Det finns stora affärsmässiga fördelar för företag om de tidigt blir medvetna om immaterialrätt, standardisering och ackreditering, kunskap de kan tillämpa i sina strategiska mål samt export- och marknadsplaner.

Nu bjuder avdelningen Företag och enheten Kompetensförsörjning och digitalisering in till kunskapsmöte för att vi på Tillväxtverket ska få mer kunskap inom området.

Föredrag ges av experter från PRV, Swedac och Sveriges nationella standardiseringsorganisationer SIS, SEK och ITS.

Varmt välkomna!

Niklas Källrot
Kompetensförsörjning och digitalisering

Tid: 22 november klockan 10-12 

Plats: Stora Loungen, Stockholm. Ni som sitter på våra andra orter kan följa föredraget via webbsändning. Ni kan ställa frågor via menti.com, kod: 492909