Tillväxtverket

#hackaverket - i Stockholm

Välkommen till #hackaverket som denna gång kommer till Stockholm. Alla medarbetare är inbjudna, för att lösa några av våra utmaningar.

På medarbetardagen lämnade ni ca 500 förslag på vad som kunde utvecklas på myndigheten. Mer information kommer per mail.

Vad är ett hack?

Att ”hacka” går ut på begränsad tid, under kreativa former, åstadkomma förändring som snabbt blir synligt. Vi fokuserar på ett antal vardagsförbättringar, där vi som kontor och medarbetare sitter på lösningen.