Tillväxtverket

Angående Coronaviruset

Vad gäller det pågående utbrottet av Coronavirus hänvisar Tillväxtverket till Folkhälsomyndigheten och UD för bedömningar och rekommendationer.  

Följ rekommendationer som gäller för alla

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer för närvarande risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige (20 februari 2020 - Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Resor i Sydostasien

Om någon medarbetare varit på resa i Sydostasien och återkommer med sjukdomssymptom bör medarbetaren säkerställa att det inte rör sig om coronaviruset innan medarbetaren återkommer till kontoret. Tillväxtverket erbjuder medarbetaren att arbeta hemifrån till dess att detta är utrett. Alla tjänsteresor till Sydostasien bör föregås av en särskild riskbedömning och prövning där HR och skyddsombud medverkar.

Reserekommendationer finns på UD:s webbplats under respektive lands ambassadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HR-chef Per Cederblad och huvudskyddombud Britt-Louise Tander har löpande kontakt kring det som rör vår arbetsmiljö.