Tillväxtverket

Presentation: Nyanställda december

Nyfiken på dina nya kollegor? Här kommer en kort presentation.

Pernilla Rydmark

Pernilla arbetar med regeringsuppdraget Digital spetskompetens. Hon är tjänstledig från jobbet som Fibersamordnare i Hässleholms kommun. Tidigare har hon bott i Stockholm och då bland annat arbetat på Internetstiftelsen och Vinnova.

Placering: Malmö

Pernilla Rydmark

Ingrid Tengberg

Ingrid arbetar som strategisk verksamhetscontroller på ekonomienheten. Hon kommer närmast från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som projektledare inom utvärdering och analys. Tidigare har hon bland annat arbetat på Krisberedskapsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Placering: Stockholm

Hanna Klarkner

Selmir Fazlic

Selmir är ekonom på granskningsenheten Södra - program Småland och Öarna. Han jobbade senast på Fagerhults ekonomiavdelning och tog Civilekonomexamen i juni 2019.


Placering: Jönköping

Selmir Fazlic

Anna Thörn

Anna arbetar som ekonom på granskningsenheten med att granska ERUF-projekt. Hon kommer närmast från Svenska kyrkan där hon arbetat som kyrkokamrer. Innan dess var hon revisor och redovisningskonsult hos PwC.

Placering: Örebro

Anna Thörn

Ulf Bengtsson

Ulf vikarierar som redovisningsansvarig fram till september nästa år. Han har tidigare varit ekonomiansvarig på Konkurrensverket och arbetat på Skolinspektionen med att granska friskolors ekonomi. Ulf tillhör ekonomienheten.

Placering: Stockholm

Ulf Bengtsson

Linda Hallsten

Linda arbetar på granskningsenheten som granskningsekonom med projekt inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF.

Hon har tidigare arbetat som ekonom på HSB Sydost och HSB Stockholm.

Placering: Gävle

Linda Hallsten

Johanna Skalman

Johanna vikarierar under sex månader som handläggare på enheten Regional tillväxt Norra Sverige. Innan hon började hos oss fick Johanna, via ett Stipendium av Vinnova/Wallenberg, arbeta på Nordic Innovation House i Silicon Valley under ett halvår. Då hjälpte hon verksamheten med att stötta nordiska startups.

Placering: Östersund

Johanna Skalman

Gunnar Lindberg

Gunnar arbetar på enheten för Uppföljning och utvärdering med bland annat den sammanhållna landsbygdspolitiken. Han har tidigare arbetat som konsult och som forskare inom regional utveckling på Nordregio.

Placering: Stockholm

Gunnar Lindberg

Hanna Klarkner

Hanna är handläggare på enheten Regional tillväxt Mellersta Sverige. Hon arbetar inom programområdet Norra - och Östra Mellansverige.

Placering: Örebro

Hanna Klarkner

Jasmine Heinrup

Jasmine jobbar som handläggare på enheten Regional tillväxt Södra Sverige. Hon kommer närmast från RISE IVF och har tidigare erfarenhet från Arbetsförmedlingen och Interreg ÖKS.

Placering: Göteborg

Jasmine Heinrup

Elisabet Olofsson

Elisabet är uppdragsansvarig för att ta fram en metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar för arbetet med en sammanhållen landsbygdspolitik. Hon kommer närmast från Folkhälsomyndigheten. Elisabet har ett förflutet inom landsbygds- och regionalpolitiska frågor på Glesbygdsverket.

Placering: Östersund

Elisabeth Olofsson