Tillväxtverket

Chefsförändringar under hösten

Vi välkomnar nya chefer på Tillväxtverket!

Ny enhetschef för Miljö och Innovation från 1 september är Annika Rosing. Hon kommer närmast från ESF-rådet och har tidigare arbetat på Nordiska ministerrådet och varit chef på Nutek.

Laura Brandell Tham är från 1 september enhetschef för Affärsutveckling. Laura har varit sakkunnig på Finansdepartementet och budgetchef för Moderaterna.

Kristian Seth blir den 1 januari ny analyschef (enhetschef för Analys). Kristian är idag enhetschef på Finansdepartementet. Tillförordnad enhetschef för Analys är Christina Henryson till och med 30 september och från 1 oktober till 31 december Sigrid Hedin.

Christina Henryson, avdelningschef för Kunskapsutveckling, lämnar myndigheten 10 oktober för en ny tjänst som ekonomidirektör på Skatteverket. Lena Carlsson (stabschef) blir tillförordnad avdelningschef.

Den nya landsbygds- och kommunenheten på avdelning Regioner inrättas när förhandlingen är klar i mitten på september. Martin Olauzon blir tillförordnad chef med uppdrag att bygga upp den nya enheten.