Tillväxtverket

Styrelsen diskuterar framtidsfrågor

Den 21-22 maj höll styrelsen sitt årliga styrelseinternat. På internatet diskuterades vår utvecklingsresa och omvärldsanalysen ”I takt med tiden” samt hur vi på myndigheten kan jobba med uppföljning och utvärdering.

Styrelsen hade även en workshop kring kompetensförsörjningsfrågor och gav sin input till den kommande strategin som HR arbetat fram. Två beslut fattades, dels om nya föreskrifter kring stöd från de nationella regionalfondsprogrammen inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning (eller på Tillväxtverksspråk ”ERUF schablonerna”), dels om en internrevisonsrapport om pågående förändrings- och förbättringsarbete.

– Det är jättekul att styrelsen besöker Gävle. Vi är stolta att kunna visa vårt nya aktivitetsbaserade kontor som vi delar med ESF-rådet och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak), säger Per Persson, enhetschef Regional tillväxt mellersta Sverige.

Som en del av styrelsens program arrangerades ett studiebesök om en regional satsning ”Elväg E16” där Tillväxtverket via ERUF Norra Mellansverige medverkat. Elväg E16 är världens första elväg för tung fordonstrafik och består av en två kilometer lång demonstrationssträcka. Det är en satsning som innehåller många beståndsdelar - en miljömässig och koldioxidsnål omställning av näringslivets godstransporter och byggandet av en innovationsmiljö med en bred aktörssamverkan.

– Det internationella intresset för satsningen har varit stort. Ett bra exempel på en regional insats inom fokusområdet regional kapacitet, säger Per.

Styrelsen var mycket nöjda med de underlag som tagits fram till mötet och skickade sitt tack till alla som varit involverade i förberedelserna.