Tillväxtverket

Digitalt möte med Regerings­kansliet

Nu finns det möjlighet att genomföra digitala möten med Regeringskansliet – som en del av vårt digitala arbetssätt.

Vår IT-enhet har tillsammans med Regeringskansliets IT arbetat fram en lösning som gör det möjligt att genomföra digitala möten via Starleaf. För att genomföra ett digitalt möte så bjuder du in samtliga mötesmedlemmar som vanligt, via en kalenderbokning och lägger till Starleaf-möte. Regeringskansliets medarbetare kan ansluta till det med Skype.

Har du fått en Skype-mötesbokning från Regeringskansliet och vill sitta i ett av våra mötesrum? Följ den här instruktionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enklare vardag

Med smartare arbetsprocesser blir arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Inom avdelning Myndighetsstöd kallar vi detta för ”Enklare vardag”. Vi på avdelning Myndighetsstöd utvecklar allas våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.

Kontakt

Har du några frågor så kan du vända dig till Support Online eller IT-support via Easit.