Tillväxtverket

Lagkrav på e-faktura i upphandlingar

För alla upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019 är det lagkrav på att skicka och ta emot e-faktura enligt lagen (2018:1277), Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att alla inköp som faktureras, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura.

Från och med 1 april 2019 kommer Tillväxtverket i alla nya upphandlingar, oavsett värde, att kräva att en leverantör skickar e-faktura.

Vad behöver jag tänka på vid upphandling efter 1 april 2019?

  • Avtalstexten i upphandlingsdokumentet Avtal Direktupphandling som ligger i mallar i Word är uppdaterad och du ska se till att du använder dig av denna nya version.
  • I varje avtal ska du bilägga dokumentet Tillväxtverket och e-fakturor som en hjälp till leverantören att välja rätt e-fakturalösning. Denna blankett ligger i mallar i Word.
  • PDF-fakturor eller pappersfakturor är inte giltiga format för nya upphandlingar från och med 1 april 2019.

E-faktura för befintliga leverantörer

Upphandlingar som påbörjats innan 1 april 2019 omfattas inte retroaktivt av lagen men Tillväxtverket ser gärna att även dessa leverantörer börjar skicka e-fakturor till oss. På Tillväxtverkets sida Skicka e-faktura till Tillväxtverket kan en leverantör hitta alternativ på hur de kan skicka e-faktura till oss.

Har du frågor?

Kontakta ekonomi via Easit

Har en leverantör frågor om e-faktura?

Be dem att kontakta ekonomi via ekonomi@tillvaxtverket.se.

Nya lagkrav

Från och med 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det innebär att det vid alla nya upphandlingar kommer vara krav på att fakturorna ska vara elektroniska.

Skicka informationen via mejl

Här finns även texten i PDF-format att skicka ut via e-post.PDF