Tillväxtverket

Ökad transparens i Outlook-kalendern

Från och med den 20 maj kommer våra Outlook-kalendrar bli mer öppna och ställas om så att mötesrubrik och platsinformation blir läsbara för samtliga medarbetare.

Syftet med förändringen är att förenkla vardagen för våra medarbetare genom att öka transparensen och informationstillgången. Öppna kalendrar kommer exempelvis att förenkla mötesbokningar och planering av gemensamma aktiviteter.

Vad innebär öppna kalendrar

Innehållet i respektive möte kommer att vara fortsatt dolt och privata händelser kan fortsättningsvis markeras som ”Privata” och syns som ”Privat avtalad tid” i kalendern.

Tänk på att

  • Ange inga känsliga uppgifter i mötesrubriken, då dessa syns för samtliga medarbetare.
  • Om du vill privatmarkera en händelse i kalendern, använd ”Privat”-knappen i menyn.

Enklare vardag

Den här förändringen är en del av initiativet ”Enklare Vardag” där vi med smartare arbetsprocesser gör arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Vi strävar efter att utveckla våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.