Tillväxtverket

Ny webbläsare - Chrome

Nu får vi alla snart tillgång till ytterligare en webbläsare. Chrome installeras på samtliga datorer.

Då många användare har efterfrågat webbläsaren Chrome har IT arbetat för automatiserad distrubution och förvaltning av Chrome.

Webbläsaren kommer inom kort att ingå som standard på Tillväxtverkets datorer.

Microsoft Edge fortsätter dock att vara primär webbläsare, då Tillväxtverkets valda samarbetsplattform är Microsoft. Det innebär att om du till exempel klickar på en länk i ett mejl, startas alltid Edge.

Om du får problem med att visa en sida i Chrome ska du använda Edge i första hand (innan du kontaktar IT-support).

De som redan har Chrome installerat kommer inte att påverkas av detta.

Om du får problem efter installationen, vänligen starta om din dator innan du lägger ett supportärende i Easit.