Tillväxtverket

Ny funktion i Visma Proceedo - minska antalet påminnelsemail

I det nya gränssnittet för Visma Proceedo finns en funktion där du kan du ställa in hur ofta du vill ha ett påminnelsemail om att du har en faktura att granska eller attestera.

Gör så här

ikon visma

Logga in i Visma Proceedo och klicka därefter på ikonen med ditt namn som du hittar uppe i högra hörnet:

I nästa vy, under rubriken Meddelanden, kan du ändra så att du enbart får ett mail per dag istället för standardinställningen som är ett mail per faktura:

inställning en faktura per dag

Enklare vardag

Med smartare arbetsprocesser blir arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Inom avdelning Myndighetsstöd kallar vi detta för ”Enklare vardag”. Vi på avdelning Myndighetsstöd utvecklar allas våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.