Tillväxtverket

Förstärkningar till landsbygd och export i vårbudget

Landsbygdsuppdraget, pengar till utrikes födda kvinnors företagande och insatser för exportföretag. Det är några av satsningarna i vårändringsbudgeten som berör Tillväxtverket. Totalt föreslår regeringen nya reformer för 4,5 miljarder kronor.

Regeringen föreslår att Tillväxtverkets anslag för att hantera uppgifterna i landsbygdsuppdraget (En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihoplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) ökar med sex miljoner kronor. Dessutom föreslås att anslaget till att utveckla besöksnäringen i Sveriges landsbygder, näringslivsinsatser i Sveriges landsbygder och utveckling av en metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar i olika samhällssektorer ökar med 68 miljoner kronor.

I en presskonferens på morgonen lyfte finansminister Magdalena Andersson bland annat satsningen på regionala exportcentra, som nu finns i alla län och vars stöd hittills har nått cirka 19 000 företag.

Här är ett urval av förslagen i vårändringsbudgeten:

  • 10 mkr till att stärka Tillväxtverkets arbete för att främja utrikes födda kvinnor att starta företag.
  • 200 mkr till bredbandsutbyggnad, bland annat genom satsningar kopplade till landsbygdspropositionen.
  • 53 mkr till näringslivsinsatser med fokus på digitalisering (inom landsbygduppdraget).
  • 65 mkr till export- och investeringsfrämjande åtgärder för exportföretag, en del av pengarna öronmärks till livsmedelsexport. Särskilt fokus på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
  • 100 mkr ytterligare till Industriklivet. Handlar om att underlätta för industrin att minska de processrelaterade utsläppen av växthusgaser och utveckla klimatsmarta lösningar och jobb.
  • Anslaget till transportbidrag ökar med 30 mkr. Bidraget utvidgas till att omfatta livsmedelssektorn.
  • Ökning av anslaget till åtgärder mot segregation med 321, 4 mkr. Anslaget till Delegationen mot segregation ökas med 11 mkr. Regeringen anser inte att Delegationen ska avvecklas.

Fakta om vårbudgeten

Vårbudgeten är regeringens ekonomiska propositioner till riksdagen. I den ekonomiska vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och politikens inriktning under kommande år. I propositionens vårändringsbudget redovisas ändringar i årets budget. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan (S), (C), (L) och (MP). Riksdagen fattar beslut om propositionerna i juni, preliminärt den 18 juni 2019.

Regeringens vårändringsproposition 2019 med vårändringsbudget och riktlinjerna för den ekonomiska politiken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den här artikeln följs upp av en mer detaljerad genomgång av innehållet i vårbudgeten.