Tillväxtverket

Förändringsstopp

i IT-miljön

Stoppet gäller under semestertider, 17 juni - 19 augusti 2019.

IT enheten vill uppmärksamma alla medarbetare att med hänsyn till semestertiden har vi förändringsstopp gällande utveckling och driftsättning av ny funktionalitet i vår IT-miljö, det vill säga IT-system, driftmiljöer, klientdatorer, programvaror och IT-tjänster. Förändringstoppet gäller mellan den 17 juni - 19 augusti 2019.

Har ni projekt, aktiviteter eller initiativ som kan kräva förändringar bör ni planera genomföranden i samarbete med IT, för att arbetet skall utföras innan eller efter stoppet.

Kontakt

IT