Tillväxtverket

Dags för flexavstämning

Den 31 mars är det dags för flexavstämning. Information om den stundande flexavstämning hittar du här nedan.

31 mars är avstämningsdatum för flextid. Alla flextimmar över 50 kommer då att tas bort och alla
timmar under -10 kommer att korrigeras med löneavdrag. Du hittar ditt flexsaldo i tidredovisningen Business World, i Saldolistan under Daglig tidregistrering. För att kontrollera att ditt flexsaldo är aktuellt, använd dig av bifogad Lathund.

Inför flexavstämningen är det viktigt att all tid t.o.m. vecka 13 klarmarkeras senast tisdagen den 2
april. När all tid är attesterad kommer flexavstämning att göras.

Lathund för flexavstämmning

Lathund för flexavstämmningPDF

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ekonomienheten via Easit.