Tillväxtverket

Personalisera ditt nyhetsflöde!

En ny funktion finns nu tillgänglig under Bra att veta och Aktuellt. En funktion som gör det möjligt att anpassa och ta del av ortsspecifika nyheter.

Som ni kanske redan märkt har en ny funktion dykt upp under nyhetsflödena Bra att veta och Aktuellt, en funktion som gör det möjligt att personlisera ditt nyhetsflöde. Personaliseringen betyder att vi från och med nu kan publicera nyheter som enbart gäller ett visst kontor. För dig som medarbetare betyder det att du nu kan sortera från vilka kontor man vill ta del av lokala nyheter och notiser. Du tar fortfarande del av nyheter som rör hela myndigheten, oavsett vilka val du gör under sortera notiser och sortera nyheter.

Funktionen Anpassa notiser och Anpassa nyheter fungerar endast i inloggat läge och dina val följer med varje gång du går in på medarbetarsidorna. Du kan när som helst ändra från vilket/vilka kontor du vill se lokala nyheter från. Gör du inget val kommer du att se nyheter från alla kontor + de nyheter som berör hela myndigheten.

Så här gör du för att välja vilka orter du vill se nyheter från

  • Klicka på Anpassa notiser/Anpassa artiklar i den blå rutan ovanför nyhetslistningen.
  • I popuprutan (se bild nedan) väljer du från vilka kontor du vill ha information. Förvalt är alla orter. Du bockar alltså ur de orter du inte är intresserad av att få information från.
Visar ortvalen i en popupruta.

Varför ett personaliserat nyhetsflöde?

Ett personaliserat nyhetsflöde hjälper oss att samla ortsspecifika nyheter på ett och samma ställe men där medarbetaren själv har möjlighet att styra vilka orter man vill ta del av information ifrån. Nyhetsflödet har också som funktion att minska antal massmejl som skickas ut om just ortsspecifik information.

Enklare vardag

Med smartare arbetsprocesser blir arbetsdagen enklare för alla medarbetare på Tillväxtverket. Inom avdelning Myndighetsstöd kallar vi detta för ”Enklare vardag”. Vi på avdelning Myndighetsstöd utvecklar allas våra arbetssätt genom förenkling, digitalisering och automatisering. Detta är en del av resultatområdet Modern myndighet.