Tillväxtverket

Förbättringar från IT

IT förvaltning och support har flera nyheter på gång som ska göra IT-hanteringen enklare för oss alla här på Tillväxtverket.

I dagarna har Easit uppgraderats till en nyare version med ett mer modernt utseende och tillgång till flera nya funktioner. Uppgraderingen är ett led i det kontinuerliga förbättringsarbetet och kommer innebära närmare dialog med leverantören avseende teknik- och användarfrågor.

Två nya medarbetare i Östersund

I april börjar två nya medarbetare i Östersund som bland annat ska jobba med återinförande av systemförvaltningsmodellen, projektledning och verksamhetsutveckling.

– Vi är väldigt glada att få in dessa medarbetare. Vi har genomgått en period av stora förändringar under längre tid och med nyanställningarna ska vi bredda vår kompetens och få till en bättre arbetsbelastning och kunna jobba mer kundfokuserat, säger Otto Ramirez, gruppchef för IT förvaltning och support.

Modell för systemförvaltning

Under året kommer IT att påbörja återinförande av en modell för systemförvaltning, vilket kommer att göra IT-processerna och förvaltningsrollerna mycket tydliga. I samband med det kommer det ske en översyn av hur verksamheten och IT jobbar med IT-system på Tillväxtverket.

– Det är viktigt att ha ett enhetligt och systematiskt sätt att jobba med systemförvaltning, det tar bort onödiga hinder och gör det tydligare vad som ska utföras och av vem. Även frågor som kostnader, digitalisering och verksamhetsutveckling kommer stå i fokus, säger Otto Ramirez.