Tillväxtverket

IT-support tar över supporten av Office 365 den 1 mars

Den 1 mars tar IT-support över supporten av Office 365 från arbetsgruppen för digitaliserat arbetssätt.

Arbetsgruppen digitaliserat arbetssätt har levererat. Nu stängs arbetsgruppen och lämnar över Office 365 till en förvaltningsorganisation med Marlen Eriksson (intern service) som systemägare.

Arbetsgruppen har implementerat systemet Office 365, avvecklat/modifierat G:, H: och Projectplace, kommunicerat och utbildat medarbetare i ämnet digitaliserat arbetssätt, Office 365, GDPR och andra regler för hur vi arbetar med vår information på Tillväxtverket.

Fredagen den 1 mars händer följande:

Kontakt

Frågor om överlämningen? Kontakta Ulf Larsson, systemförvaltare för Office 365