Tillväxtverket

Missa inte utbildningsfilmerna: "Stöd till projekt" och "Val av stödform"

Verksamhetsstöd har tagit fram två grundläggande utbildningsfilmer som riktar sig särskilt till dig som arbetar med verktyget Finansiering och ska handlägga stödärenden i Nyps/Nyps2020.

Filmen "Val av stödform" (15 min) är särskilt informativ för dig som ska starta upp ett program/insats. Den tar bland annat upp:

  • Våra verktyg: kunskap, nätverk och finansiering
  • Verktyg för finansiering: projektstöd, driftsstöd och företagsstöd
  • Vad styr valet av stödform och hur vet vi det?
  • Regelverkshierarkin som styr vår verksamhet
  • Hur tolkar du utgiftsområde och anslagspost i ett regeringsuppdrag?
  • Regeringens budget (budgetpropositionen) och regleringsbreven

Filmen "Stöd till projekt" (6 min) fokuserar på:

  • Vilka finansieringsmöjligheter Tillväxtverket har till projektverksamhet
  • Vad som är viktigt att tänka på när myndigheten beviljar projektmedel
  • Vilken legal grund, dvs vilka regelverk, som styr projektmedelshanteringen och hur detta är kopplat till Tillväxtverkets två anslag: utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
  • Projektstöd som gynnar företag - vad gäller då? När blir aktiviteten ett företagsstöd?

Filmerna hittar du i handläggarstödet Guru på följande sidor:

Programprocesslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella projektmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor om innehållet? Kontakta Verksamhetsstöd via Guru Frågor och svar.