Tillväxtverket

Uppdaterad version av Primula

Från och med den 17 februari 2019 finns en uppdaterad version av Primula på plats.

De viktigaste nyheterna för dig som medarbetare att känna till är:

Två nya rubriker i huvudmenyn

  • Anställning/avslut som innehåller uppsägning på egen begäran
  • Löneväxling

Nya formulär under Ersättning/arvoden

  • Föräldrapenningtillägg som används när man erhåller ersättning från försäkringskassan
  • Förmånsvärden
  • Formulär för friskvård och sjukvård flyttas till ersättningar/arvoden

Flexledighet- hel dag

  • Flexledigheter för en hel dag ska alltid sökas i Primula

Scanna in underlag

  • Underlag som kvitton för ex läkemedel, vårdbesök, friskvård och biljetter mm ska alltid scannas in under resp ärende. (Orginalkvittot ska fortsättningsvis skickas in till administratör)

I övrigt så är funktionerna i Primula detsamma. En ny anpassad användarmanual för Primula finns under rubriken ”Din hjälp i lönefrågor” på Medarbetarsidorna.

Frågor?

Kontakta Lage Palm Åsman eller Tony Schmidt, HR-enheten