Tillväxtverket

Ändrad procentsats och belopp för ändringsbeslut för nationella stöd

Om projektägare vill göra väsentliga ändringar i ett pågående projekts budget krävs att Tillväxtverket godkänner ändringen i förväg i ett ändringsbeslut.

Som vägledning för vad som kan anses vara en väsentlig ändring inom nationella projektmedel ha digiare angetts att ändringsbeslut ska göras om ett kostnadsslag överskrider budgeten med mer än 10% och det överskridande beloppet är minst 10 000 kr.

Nu har riktlinjerna uppdaterats och är detsamma som för ERUF, vilket innebär att ändringsbeslut krävs först när ett kostnadsslag överskrider budgeten med mer än 20% och det överskridande beloppet är minst 50 000 kr. Precis som tidigeare är detta bara en vägledning. Är det en förändring med ett lägre belopp som ända är betydande för projektet kan ändringsbeslut ändå vara aktuellt.

Läs mer om ändringar i pågående projektöppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:

Katarina Rydén, verksamhetsstöd tel 08-6819178