Tillväxtverket

Mycket folk på Smart industri-dagarna 6-7 februari

I år får vi besök av drygt 90 personer som deltar i Smart industri-dagarna på Västgötagatan 5. Den 6-7 februari kan det därför bli lite trångt på plan 3 – vi ber om allas förståelse för det. En del föreläsningar och workshops är öppna för våra kolleger på Tillväxtverket – välkommen!

Vi bjuder på ett spännande program som intresserar projektägare, projektledare och andra som är involverade i att genomföra Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart industri.

Syftet med dagarna är bjuda in till dialog och samtal samt fylla på med energi och kunskap till alla som deltar i att genomföra våra åtta Smart industri-uppdrag. Våra uppdrag inom Smart industri ska bidra till omställning och förnyelse i landets små och medelstora industriföretag, med fokus på digitalisering, strategiska kompetensförsörjning och hållbar produktion.

Arrangemanget görs för andra året i rad. En gång om året samlar vi alla involverade i Smart industri-arbetet, till exempel de regionalt utvecklingsansvariga, IUC, RISE IVF, Teknikföretagen och flera andra organisationer som genomför insatser till nytta för industriföretagens konkurrenskraft runt om i Sverige.

Nyfikna kolleger på plats i Stockholm är välkomna att i mån av plats komma och lyssna till följande programpunkter.

Välkommen!

Gunilla Thorstensson, Minna Rydgård, Björn Langbeck, Jens von Axelson, Ewa Thylén, Rebecca Jansson, PO Remmare, Maria Ljung Westin, Filmon Tumizghi, Viktoria Dagobert Spong, Carin Carltoft, Sanna Berg, Olof Billebo

Program

Onsdag 6 februari

Ca 18:00 – 19:00 Hur påverkar hållbarhetsfrågorna industrins framtid och affärer?
Gustav Stenbeck, vd Mestro och affärsängel, har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetschef på Nordic Choice Hotels.
Lokal: Stora Loungen

Torsdag 7 februari

8:30 Hur ser ett globalt industriföretag på digitaliseringens utmaningar och vilka krav det ställer på företagets underleverantörer?
Hans Olofsson, Senior Advisor inom Industriell utveckling på Scania.
Lokal: Stora Loungen

9:15 Robotlyftet; vad, hur och varför?
Ewa Thylén, Tillväxtverket
Lokal: Stora Loungen

Parallella Workshops 10:00-11:00

1. Workshop Dags att digitalisera – vad, hur, varför?
RISE tar i samarbete med Tillväxtverket i uppdraget Digiataliseringslyftet, fram en onlineutbildning för industriföretag. Utbildningen blir klar i mars. Vilken nytta kan du ha av Dags att digitalisera och hur når vi företagen?
Anders Nyberg, Johanna Niemi, Tillväxtverket och verksamt.se
Lokal: Framtiden

2. Vilka möjligheter och hinder finns för industrins digitalisering?
Vad kan vi i det företagsfrämjande systemet lära oss av detta?
David Sjödin, biträdande professor vid avdelningen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet och vinnare av Unga forskarpriset 2018.
Lokal: Enkelheten

11:00 Vinnare av IVAs företagspris 2019
Mikael Axelsson vd Garantell AB i Värnamo, berättar om företagets digitaliseringsarbete – lärdomar och tips! Presentation och samtal med företag om kommit långt i sitt digitaliseringsarbete.
Lokal: Stora Loungen

Läs mer om vårt arbete med Smart industri