Tillväxtverket

Nytt avtal för mässor och evenemang

Från och med 31 januari finns ett nytt avtal för beställningar kring koncept och produktioner till mässor och återkommande evenemang.

Workman Event AB heter den nya leverantören som kommer hjälpa till med produktion och montering av mässmontrar och annat exponeringsmaterial såsom rollups, vepor och profilmaterial – om detta ingår i en större mässa eller återkommande evenemang.

Andra, enstaka exponeringsprodukter är ofta främst en del av ett annat sammanhang där en kommunikationsbyrå kan producera olika typer av material. Därför ligger denna typ av exponeringsprodukter utanför detta avtal.

Kontakt

Har er verksamhet behov av nya rollups eller annat exponeringsmaterial, kontakta berörd kommunikatör.

För frågor om avtalet, kontakta Sofia Litsander, Digital kommunikation, anknytning 6662.