Tillväxtverket

Dags för lönerevision

Nu är det dags för årets lönerevision och de lönesättande samtalen mellan chef och medarbetare påbörjas inom kort.

Det lönesättande samtalet genomförs i två steg:

  • I steg 1 ska du och din chef var för sig ge sin bild av din prestation under perioden 1 januari – 31 december 2018, med koppling till våra lönekriterier (Mål och resultat samt Uppfyllelse av medarbetarpolicyn).
  • I steg 2 informerar din chef dig om din om din nya lön.

Mallen för det lönesättande samtalet hittar du i Word #HR. Förbered dig väl inför samtalet genom att tänka igenom hur du ser på din prestation under det gångna året.

Läs gärna mer om årets lönerevision i en presentationPDF som tagits fram i samverkan mellan HR, Saco och ST.

Ny lön gäller fr o m 1 april.

Funderingar?

Kontakta Mari Hammarbäck Ekroth, HR

 

Mer information om lönerevisionen hittar du här.