Tillväxtverket

Nytt år – nya rutiner och mall för veckoberedning

Varje måndag är det veckoberedning med gd. Syftet med veckoberedningen är att uppdatera gd i strategiskt viktiga frågor. Gd fattar också beslut och lämnar synpunkter på olika ärenden vid veckoberedningarna.

För att jobba enklare och använda funktionaliteten i sharepoint införs nya rutiner och en ny mall för veckoberedningen. Det som ändras i rutinen är att avdelningarna själva direkt anmäler ärenden på en gemensam dagordning i sharepoint istället för att som i dag mejla gd:s assistent.

En ny mall för föredragningsPM finns också tillgänglig och ska användas för alla veckoberedningar. Syftet med mallen är att göra det enklare att förbereda en föredragning och också ge gd ett mer tydligt underlag att läsa i förväg. Ett föredragningsPM ska vara så kort och kärnfullt som möjligt, normalt inte längre än två sidor.
Du hittar mallen i mappen #Veckoberedning i Word. Observera att du måste starta om din dator för att få tillgång till den.

Se den nya rutinen för att anmäla ärenden och föredragningsPM här

Har du frågor, kontakta gärna din avdelningsassistent eller chef i första hand.